Na 4. Pôstnu nedeľu, nedeľu radosti, zažila naša farnosť radosť. Radosť z nových zvonov. Do farnosti zavítal otec arcibiskup Bernard  Bober, aby pri slávnostnej svätej omši požehnal tri zvony – sv. Štefan a sv. Peter, ktoré farnosti venovali dve rodiny a tretí zvon – Matka ustavičnej pomoci, na…

„Svätý Štefan nám dáva príklad, ako sa modliť za svojich nepriateľov. Dáva nám príklad ako odovzdať Bohu dar. Boh nám dal včera najväčší dar v podobe Betlehemského dieťaťa, a teraz mu my odovzdajme svoj dar. Dar v podobe dobrého kresťanského života.“ Aj tieto slová odzneli na slávnosť svätého…