Veľký piatok

Zvolil si klince

(Max Lucado)

Diadém bolesti, čo do čela ti vrýva rany,

tri klince vbité do tela a dreva, aby si zostal prikovaný.

Viem, že krv bola potrebná, a dobre chápem tento dar.

No trpká špongia, kopija, ten pľuvanec na tvoju tvár?

A musel to byť práve kríž? Dať život stačilo by na milosť!

Šesť hodín zomieral si na dreve po tom, čo krutosť spustil zradný bozk!

„Ach, Otče,“ zmiera srdce, duša ohromená, „prepáč mi, že sa pýtam,

no chcem vedieť, ozaj si toto všetko spravil pre mňa?“

Odvážime sa takto modliť? Takto uvažovať? Môže hora s krížom oplývať Božími darmi? Mohli by sme ich preskúmať? Rozbaľme tieto dary milosti ako – či azda vlastne naozaj – po prvý raz. A keď sa ich budete dotýkať – a začnete vnímať drevo kríža, obrubu tŕňovej koruny, hrot kopije –, stíšte sa a načúvajte. Azda začujete, ako šepká: „Spravil som to práve pre teba.“

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required