Zvony

Na 4. Pôstnu nedeľu, nedeľu radosti, zažila naša farnosť radosť. Radosť z nových zvonov. Do farnosti zavítal otec arcibiskup Bernard  Bober, aby pri slávnostnej svätej omši požehnal tri zvony – sv. Štefan a sv. Peter, ktoré farnosti venovali dve rodiny a tretí zvon – Matka ustavičnej pomoci, na ktorí obetovali veriaci farnosti. „Nech hlahol nových zvonov sprevádza váš ďalší život. Bez ohľadu kde budete, vás budú zvolávať na modlitbu Anjel Pána tri razy na deň. Nech každé zvonenie znamená modlitbu Zdravas Mária, ktorou budete zvolávať ochranu a pomoc Matky Božej. Nech vás tieto zvony zvolávajú každú nedeľu ráno „POĎ“ na slávenie eucharistie,“ aj tieto slová adresoval otec biskup Kameničanom v príhovore. Po príhovore konsekroval nové zvony a úderom kladivka na každý zvon predstavil každý jeden z nich jemu vlastným zvukom. V závere svätej omše sa veriacim prihovoril aj dekan sninského dekanátu, aby prejavil veriacim úprimnú radosť zo slávnosti, ktorá sa vo farnosti slávi raz za niekoľko desiatok rokov. Prvýkrát by mali nové zvony zazvoniť na slávnosť vigílie zmŕtvychvstania Ježiša Krista.

 

 

 

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required