Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Keď sa blížili k Jeruzalemu, k Betfage a Betánii pri Olivovej hore, poslal Ježiš dvoch svojich učeníkov a povedal im: „Choďte do dediny, čo je pred vami. A len čo do nej vojdete, nájdete priviazané osliatko, na ktorom ešte nijaký človek nesedel. Odviažte ho a priveďte.…

Sviatok Božieho Tela Sviatok Božieho tela zaviedol pápež Urban IV. v roku 1264 bulou Tranziturus pre celú Cirkev. Zavedenie sviatku bolo prejavom verejnej úcty Kristovi prítomnému v Eucharistii. Prvým impulzom k ustanoveniu sviatku bola sv. Juliana z Lutychu, mníška v cisterciátskom kláštore na vrchu Cornillon…

Slávnosť sv. Štefana Vianočné sviatky sú neodmysliteľne späté so sviatkom sv. Štefana prvomučeníka. Práve ten je patrónom farského kostola v Kamenici nad Cirochou. A tak ako každý rok, tak aj tento sa konala slávnosť. Slávnostnú svätú omšu v deň sviatku celebroval dp. Peter Jano, kaplán v Košiciach v Dóme spolu…

Farnosť sv. Štefana  prvomučeníka, Kamenica nad Cirochou   pozýva všetkých koledníkov Dobrej noviny na vysielaciu pobožnosť s otcom biskupom na 3. adventnú nedeľu 11. decembra 2016 vo farskom kostole sv. Štefana prvomučeníka o 10.30 hod. Na všetkých koledníkov sa tešíme!!!

Výročie farského kostola V utorok 22. novembra sme si vo farskom kostole pripomenuli 8 rokov od chvíle, kedy bol kostol konsekrovaný. Slávnostnú svätú omšu celebroval rodák z farnosti dp. Slavomír Engel spolu s našim duchovným otcom. V príhovore si rodák zaspomínal na roky miništrovania v tomto chráme a zároveň pripomenul, že…

Výročie konsekrácie filiálneho kostola Nedeľa Krista Kráľa je poslednou v liturgickom roku. Tento rok v našej farnosti o čosi výnimočnejšia. Vo filiálnom kostole sme si pripomenuli 6 rokov od chvíle, kedy bol konsekrovaný. Svätú omšu na túto slávnosť celebroval dp. Marián Jaklovský, kaplán z farnosti Troch košických mučeníkov v Humennom. V príhovore…

Milosrdní ako otec V piatok 14. októbra sa naša farnosť vydala na púť do chrámu Božieho milosrdenstva v Snine. Spoločne autobusom sme sa dopravili pred chrám na sídlisko v Snine, kde nás pred bránou milosrdenstva privítal správca farnosti, vicedekan Anton Matina. Po prednesení modlitieb, požehnaní svätenou vodou sme…

40-DŇOVÁ REŤAZ PÔSTU A MODLITIEB ZA KŇAZOV 15. SEPTEMBRA AŽ 24. OKTÓBRA 2016 PRIDAJ SA K NÁM! Aj v tomto roku pozývame k pôstu a modlitbám za kňazov. 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb bude trvať od sviatku Sedembolestnej Panny Márie, teda od 15.9. do 24.10.2016. Ak sa zapojíš, môžeš si…