Zvolil si klince (Max Lucado) Diadém bolesti, čo do čela ti vrýva rany, tri klince vbité do tela a dreva, aby si zostal prikovaný. Viem, že krv bola potrebná, a dobre chápem tento dar. No trpká špongia, kopija, ten pľuvanec na tvoju tvár? A musel to byť práve…

Kristus, svetlo sveta! Obrady Bielej soboty sa konajú po západe slnka v rámci Veľkonočnej vigílie (bdenia). Podľa pradávnej tradície je táto noc očakávaním Pána, noc bdenia, zasvätená Pánovi (Ex 12, 42). Biela sobota – oslava Kristovho zmŕtvychvstania začína Veľkonočnou vigíliou. To znamená na Bielu sobotu…