“Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím“

Vonku vládne ticho a krutá tma. Len tu odrazu počuť „preč s ním, ukrižuj ho“! Ježiša priviedli do vládnej budovy ako nejakého zločinca. Počúva z úst tých, ktorým kázal tie strašné slová: ukrižuj ho! Poslušný vôli Otca prijíma svoj údel a berie kríž na svoje plecia. Cestou na Kalváriu stretáva mnohých ľudí, ktorí ho i ľutujú a ktorí mu chcú dobrovoľne či nasilu pomôcť. Vojaci predsa nemôžu pripustiť, aby zomrel skôr, ako ho oni ukrižujú. Na samotnej Kalvárii ho nemilosrdne pribijú na kríž i rozdelia si jeho šaty. Keď dokonáva svoj život, sľúbi ešte kajúcemu lotrovi nebeské kráľovstvo. A je koniec. Jeho telo je uložené do hrobu. Zostane tam? Práve tieto udalosti, ktoré sa odohrali na konci Ježišovho pozemského života predviedli dobrovoľníci v živých pašiách, ktoré zahrali na veľký piatok do poludnia v našej farnosti.

 

 

 

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required