Chcete uzavrieť sviatostné manželstvo

Čo je potrebné k nahláseniu sobáša?
O cirkevný sobáš požiadajú snúbenci čím skôr, no najmenej 3 mesiace pred sobášom. Snúbenci nahlásia kňazovi dátum a čas sobáša.

Na matričnom úrade v Kamenici nad Cirochou vyplnia Žiadosť o uzavretie manželstva (štátnu zápisnicu). K tomu potrebujú rodné listy a platné občianske preukazy.

Telefonicky sa dohodnú s kňazom, kedy prídu na faru spísať cirkevnú zápisnicu. So sebou prinesú vypísanú žiadosť z matriky a krstné listy (len tí, ktorí nie sú pokrstení v našej farnosti). Krstný list nesmie byť s dátumom vystavenia starším ako 3 mesiace. Ohlášky sú tri nedele pred sobášom. Do inej farnosti ich posielame poštou. Snúbenci sa s kňazom dohodnú na predmanželskej príprave (náuke). Najneskôr týždeň pred sobášom prinesú údaje o svedkoch (meno, dátum narodenia, rodné číslo, presná adresa bydliska). Svedok musí mať najmenej 18 rokov.

Predmanželská príprava (náuka)
Od snúbencov sa vyžaduje, aby pred uzavretím manželstva absolvovali predmanželskú prípravu (náuku). Snúbenci z našej farnosti absolvujú snúbenci náuku vo farnosti Snina – Povýšenie sv. Kríža, nakoľko sa odporúča stretnutie s lekárom, psychológom a staršími manželmi. Dostanú potvrdenie o absolvovaní náuk. Ak snúbenci žijú dlhodobo mimo územia svojej farnosti môžu absolvovať prípravu (náuku) vo farnosti svojho aktuálneho pobytu. Po jej absolvovaní prinesú od tamojšieho kňaza potvrdenie. Náuka pred uzatvorením sviatosti manželstva môže byť absolvovaná aj niekoľko mesiacom pred sobášom.

Kurzy prípravy na manželstvo v roku 2018

Víkendový kurz bez ubytovania
– trvá jeden predĺžený víkend od piatku do nedele, preto je potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Keďže bude bez ubytovania, je lacnejší, preto je potrebné počítať s príspevkom na stravu (spoločný obed) a občerstvenie.
Víkendový kurz s ubytovaním
– zaberá jeden predĺžený víkend od piatku rána do nedele obeda. Je preto potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Je potrebné rátať s príspevkom na ubytovanie a stravu cca 60 Eur na osobu keďže je dôležité absolvovať tento kurz vcelku . Je príležitosťou pre lepšie nadviazanie kontaktov počas neformálnych častí programu a javí sa ako veľmi vhodná forma pre tých, ktorí pracujú alebo študujú v zahraničí a pre tých, ktorých partneri pochádzajú z inej krajiny, resp. miest.
Mimoriadny kurz
– vychádzame ním v ústrety snúbencom, ktorí pracujú, prípadne študujú v zahraničí a domov sa dostanú len veľmi zriedka. Kurz začína vo štvrtok a končí v sobotu. Je veľmi intenzívny, odporúčame ho naozaj len párom, ktoré si nemôžu nájsť čas na niektorý z predchádzajúcich kurzov. Koná sa v predvianočnom čase, keďže predpokladáme, že vtedy je najviac ľudí doma.

Termíny kurzov:
víkendový kurz bez ubytovania: 26.01. – 28.01.2018
víkendový kurz bez ubytovania: 23.02. – 25.02.2018 v Belej nad Cirochou
víkendový kurz bez ubytovania: 25.05. – 27.05.2018
víkendový kurz s ubytovaním: 27.07. – 29.07.2018
víkendový kurz bez ubytovania: 21.09. – 23.09.2018
mimoriadny kurz: 20.12. – 22.12.2018

Bližšie informácie o kurzoch sa dozviete pri prihlásení sa na kurz v kancelárii farského úradu alebo osobne u manželov Čopových, prípadne na č. tel: 0905 970 956 alebo email: copovi.jm@gmail.com

O autorovi

Váš email nebude zverejnený. Meno a email sú požadované.