„Ak chcete byť v živote úspešní, buďte verní Kristovi. Kristus nemiloval len tých verných jedenástich apoštolov, ale aj toho dvanásteho Judáša, ktorý ho zradil.“ Týmito slovami sa prihovoril dp. Milan Lacko, hlavný celebrant slávnostnej odpustovej sv. omše vo filiálnom kostole v Kamienke, z príležitosti sviatku sv. Jána Nepomuckého.…

Zvolil si klince (Max Lucado) Diadém bolesti, čo do čela ti vrýva rany, tri klince vbité do tela a dreva, aby si zostal prikovaný. Viem, že krv bola potrebná, a dobre chápem tento dar. No trpká špongia, kopija, ten pľuvanec na tvoju tvár? A musel to byť práve…