Blahorečenie Anky Kolesárovej Anka Kolesárová. Meno, ktoré donedávna nám možno nič nehovorilo. Až raz. Duchovný otec nám pri svätej omši predstavil, kto bola Anka Kolesárová a že sa pripravuje proces jej blahorečenia. Pri svätých omšiach v spoločných prosbách sme sa modlili za jej blahorečenie. Farnosť navštívil aj…

Cez víkend 21. a 22. júla sa v Gaboltove konala diecézna púť k Škapuliarskej Panne Márii. Aj z našej farnosti sme sa už tradične vybrali pozdraviť Božiu Matku na toto pútne miesto. Naša púť začalo v sobotu na pravé poludnie. V Gaboltove sme boli účastní na pobožnosti Korunky Božieho milosrdenstva, radostného…

Dedičia „Všetci z nás sú dedičmi. Dedíme po rodičoch farbu očí, typ postavy, povahu, možno choroby. V zrelšom veku, keď nás opúšťajú naši blízki, dedíme možno nejaký majetok. Dedíme však aj určité duchovné dedičstvo. Vieru, vzťah k Bohu. To, čo dieťa vidí vo svojej rodine, obyčajne v dospelosti prenáša…

Kristus, svetlo sveta! Obrady Bielej soboty sa konajú po západe slnka v rámci Veľkonočnej vigílie (bdenia). Podľa pradávnej tradície je táto noc očakávaním Pána, noc bdenia, zasvätená Pánovi (Ex 12, 42). Biela sobota – oslava Kristovho zmŕtvychvstania začína Veľkonočnou vigíliou. To znamená na Bielu sobotu…

Zelený štvrtok, deň sviatosti kňazstva, eucharistie a lásky V dnešný deň – Zelený štvrtok, si pripomíname ustanovenie Oltárnej sviatosti, sviatosti kňazstva i Pánovo prikázanie o bratskej láske. Na Zelený štvrtok sa pre nás kresťanov začína veľkonočné trojdnie Zelený štvrtok, Veľký piatok a Biela sobota, obdobie…

Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Keď sa blížili k Jeruzalemu, k Betfage a Betánii pri Olivovej hore, poslal Ježiš dvoch svojich učeníkov a povedal im: „Choďte do dediny, čo je pred vami. A len čo do nej vojdete, nájdete priviazané osliatko, na ktorom ešte nijaký človek nesedel. Odviažte ho a priveďte.…