Oprava kostola v Kamienke

Už od mája sme svedkami opráv nášho filiálneho kostola sv. Jána Nepomuckého v Kamienke. Po opravách a obnove fasády sme pristúpili k prácam v interiéri kostola. Ide o opravy poškodených omietok a maľby stien kostola – mimo figurálnych malieb. S touto pre nás nemalou investíciou nám pomohol Prešovský samosprávny kraj v rámci projektu „Výzva pre regióny“ sumou 20000,-€, za čo chceme vysloviť svoje poďakovanie. Po dokončení týchto prác nás čaká obnova pieskovcových vstupných portálov a úprava areálu kostola. Všetkým zainteresovaným chceme vysloviť svoju vďaku.

Interiér – pred opravou
Interiér – pred opravou
Interiér – pred opravou
Interiér – pred opravou
Exteriér – pred opravou
Exteriér – pred opravou
Exteriér – pred opravou
Exteriér – pred opravou
Interiér – počas opravy
Exteriér – počas opravy
Exteriér – počas opravy
Exteriér – počas opravy
Exteriér – počas opravy
Exteriér – počas opravy
Exteriér – počas opravy
Interiér – po oprave
Interiér – po oprave
Interiér – po oprave
Exteriér – po oprave
Exteriér – po oprave
Exteriér – po oprave

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required