Kamenický pochod za život

25.marca, na sviatok zvestovania Pána, si pripomíname deň počatého života. V našej farnosti sme si tento deň pripomenuli svätou omsou, po ktorej nasledovala krížová cesta za nenarodené deti. Začala sa v kostole pred oltárom a pokračovala k pomníku nenarodenych na miestnom cintoríne. Ani studený vietor či kvapky dažďa neodradili veriacich od modlitby a zamyslenia sa nad slovami z krížovej cesty.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required