Naší rodáci

Sr. Mária Salustia, vlastným nenom Anna Harviliková.


Narodená 11.4.1932 v Kamenici nad Cirochou.

Do kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok vstúpila 4.3.1947 v Humennom. Po 2.mesiacoch odchádza do Ružomberka, kde po noviciáte zložila aj svoje prvé sľuby.

Pôsobila: v Komárne, kde pracovala ako kuchárka v nemocnici. Počas likvidácie kláštorov, komunistickým režimom bola aj s ostatnými spolusestrami a sestrami iných reholi, sústredená v Močenku, kde bola 3 roky. Následne bola poslaná aj s ostatnými spolusestrami štátnou mocou do sociálneho ústavu v Kirti (BB diezéza),kde pracovala ako vedúca kuchyne 30 rokov. Ďalšie pôsobenie bolo v Bratislave. 4 roky u Jezuitov, kde pracovala v kuchyni, v Starej Ľubovni 13 rokov, ako farská gazdiná. Päť rokov v komunite sestier v Ružomberku, kde svoje sily i napriek veku dávala do služieb komunity v bežných domácich prácach.

31.5.2013 v skorých ranných hodinách si ju povoláva Pán.

Vdp. Štefan Sojčak


Narodený 14.2.1950

Vysvätený bol 12.6.1977 v Dome sv. Martina v Bratislave
Pôsobil: Sabinov, Humenné, Lieskovec, Krivany, Brezovica, Záhradé
2013 – dôchodok Kamenica nad Cirochou

 
 
 
 
 
 

Sr. Mária Damiána, Anežka Vatahová


Narodená 4.3.1973.

ZŠ v Kamenici n/Cir.,Stredné odborné učilište chemické s maturitou v Humennom. 3.6.1991 vstupuje do kongregácie Milosrdných sestier vo Vrícku, kde po skončení noviciátu skladá svoje prvé  sľuby.
Pôsobila : 1 rok ako ošetrovateľka v Domove Dôchodcov v Ružomberku, 7 rokov v LDCH v Liptovskej Štiavničke ako ošetrovateľka, 7.8.1999 zložila vo Vrícku svoje večné (doživotné) sväté sľuby. 6 rokov pôsobí ako ošetrovateľka, ale aj v rámci zadelenia komunity na rôznych úsekoch vo Vrícku. 4 roky v Trenčíne, kde pracovala ako ošetrovateľka v Hospici Milosrdných sestier. Toho času už tretí rok pôsobí ako ošetrovateľka v kňazskom domove Banskobystrickej diecézy v Turčianskych Tepliciach.

 
 
 

Fr. Rastislav Behún SDB


Narodený 19.02.1975

ZŠ  Kamienka, Kamenica n/Cir., Stredná škola  – SOU  Služieb Humenné, 1994 – 95: noviciát v Poprade Veľkej, 15. 08. 1995: prvé sľuby v Saleziánskej spoločnosti, 1995 – 97: štúdium filozofie a pedagogiky na UK Bratislava, RK CMBF, Detašované pracovisko Žilina

Pôsobil: 1997 – 2000: v Žiline ako vychovávateľ na SOU Jozefa Robotníka, 2000 – 2010: v Poprade – Veľkej ako člen formačného tímu, ekonóm, vychovávateľ novicov a mladých vo farnosti, učiteľ náboženstva. Počas týchto rokov dokončil laickú teológiu na Spišskej Kapitule a zúčastnil sa v Ríme kurzu pre formátorov.

Od 1. septembra 2010 pôsobí v Humennom ako vychovávateľ mladých a ekonóm domu.

ThDr. Radoslav Lojan, PhD.


Narodený 27.10.1976.

ZŠ v Kamenici nad Cirochou, Stredná zdravotná škola v Humennom, CMBFUK Teologický Inštitút – Kňazský seminár v Košiciach
Vysvätený bol 15.6.2002 v Košiciach
Pôsobil : Prešov – sv.Mikuláša, Dóm sv. Alžbety v Košiciach, štúdia v Ottawe (Kanade) na Univerzite sv. Patrika, kde je od roku 2006, a zároveň pôsobil pri Bazilike sv. Patrika v Ottawe, kde mal na starosti starostlivosť o Slovákov.Od 1.1.2012 – Dóm sv. Alžbety v Košiciach.

 
 

Slavomír Engel


Narodený 23.2.1986

ZŠ Kamenica nad Cirochou, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu v Humennom, CMBFUK Teologický inštitút – Knazský seminár v Košiciach.
Vysvätený 16.6.2012 v Košiciach.
Od 1.7.2012 – Dóm sv. Alžbety v Košiciach

O autorovi

Tiež sa Vám môže páčiť...

Váš email nebude zverejnený. Meno a email sú požadované.