V novembri si v našej farnosti pripomíname dva významné dni. Sú to dni, kedy sa v našich obidvoch kostoloch zapaľuje o čosi viac sviec. Pripomíname si výročia konsekrácii obidvoch našich kostolov. Aj v tomto roku tomu nebolo inak. V utorok 20. novembra pri slávnostnej svätej omši, ktorú celebroval dp. Ľubomír Miškovič,…

Na sviatok Zoslania Ducha Svätého sa vo filiálnom kostole konala odpustová slávnosť  z titulu sviatku sv. Jána Nepomuckého. Slávnostnú svätú omšu celebroval dp. Martin Rečlo, kaplán zo sninskej farnosti. V príhovore povzbudil veriacich, aby povzbudzovali v tom správnom tíme, v tíme Ducha Svätého. „Buďte svätí tam, kde ste poslaní.…

6. mája pristúpili naši tretiaci po prvýkrát k svätému prijímaniu. V príhovore ich duchovný otec pozval na cestu, na cestu do neba. A tak si deti na cestu začali pribalovať – najprv svojich rodičov, potom vodu i chlieb, mapu. Pribalili si sedem sviatostí, ktoré ich sprevádzajú už od ich…