A ide sa… na rodinný výlet

Verejnosť po celom svete si 15. mája pripomína Svetový deň rodiny, ktorý bol vyhlásený OSN v roku 1993. V našej farnosti sme si tento deň pripomenuli 19. mája v nedeľu popoludní. Ale poďme pekne po poriadku. V pastoračnom dome svätej rodiny sa každý piatok popoludní stretávajú deti so svojimi animátormi na stretkách. Plnia si rôzne aktivity, súťaže, za ktoré získavajú farské dukáty. Vyvrcholením celoročnej námahy mal byť pre nich „rodinný výlet“, ktorý sa konal práve v nedeľu 19. mája popoludní. Začalo sa to všetko na farskej záhrade, kde rodiny dostali mapu, podľa ktorej sa mali orientovať na tomto výlete. Ale čo sa nestalo. Akýsi nezbedník všetky mapy určené pre rodiny potrhal. A tak sa deti spolu s rodičmi pustili do skladania mapy. Keď si mapu zložili, mohli sa vydať na cestu. Cesta smerovala do prírody. Cestou si všímali rôzne obrázky rozvešané po stromoch. Ani do neba sa nejde po vydláždenej ceste, tak aj tu to nebolo jednoduché. Na rodiny čakali rôzne úlohy, za splnenie ktorých získavali ďalšie potrebné dukáty. A tak si rodičia zaspomínali na detské časy, kedy ešte skákali vo vreciach. Zároveň poslúžili svojím ratolestiam ako veľmi žiadaný terč, keď si deti mohli zahádzať s loptičkou mame či otcovi do tváre. Aby to nebolo len tak jednoduché, loptičky boli tak trošku zamúčené. Zbierali body aj vo vedomostných úlohách, či v trpezlivosti pri chytaní rýb. Po zdolaní všetkých útrap, ktoré prichystali animátori, čakal na všetkých veľmi chutný guláš. Po neskorom obede si deti mohli vymeniť dukáty za sladkosti, nanuky či drobné hračky. Za vydarený výlet a ešte krajšie počasie sa treba nebeskému otcovi aj poďakovať. Nasledovala korunka Božieho milosrdenstva, ktorú sme sa spoločne pomodlili. A šantenie mohlo pokračovať ďalej. Kto vyhladol, mohol si pochutiť ešte na opekačke. A na záver snáď len toľko: krásne vydarené nedeľné popoludnie, počas ktorého sa víťazom stal každý, kto odložil svoje pohodlie, mobil, tablet a vydal sa spolu so svojimi rodičmi či deťmi na tento rodinný výlet.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required