Púť do Poľska K zástupom pútnikov v práve končiacom Svätom roku milosrdenstva sa v dňoch 7. – 9. novembra 2016 pridalo aj 48 veriacich z našej farnosti, ktorí spolu s duchovným otcom vdp. Petrom Sepešim navštívili poľské pútnické miesta. Poľsko je krajinou, z ktorej vyšlo posolstvo Božieho Milosrdenstva prostredníctvom svätej Faustíny Kowalskej…

„…kde sú dvaja, traja v mojom mene…“ 7. februára navštívili našu farnosť bratia dominikáni na pozvanie nášho duchovného otca. Páter Melichar a páter Filip z Dominikánskeho mariánskeho centra v Košiciach prišli do našej farnosti, aby tu obnovili ružencové bratstvo (RB). Pri svätých omšiach a popoludňajších stretnutiach oboznámili stálych ale aj…

Nech žije Trojjediný Boh v našich srdciach a v srdciach všetkých ľudí.   Každý deň začínajme s Bohom a napĺňajme svet láskou. Liturgický rok sa skončil slávnosťou Krista Kráľa a pripomína nám skutočnosť, že na svete sme len chvíľu a máme dôležité poslanie. Pán odmení naše skutky milosrdenstva a lásky k blížnym svojím kráľovstvom.