„Svätý Štefan nám dáva príklad, ako sa modliť za svojich nepriateľov. Dáva nám príklad ako odovzdať Bohu dar. Boh nám dal včera najväčší dar v podobe Betlehemského dieťaťa, a teraz mu my odovzdajme svoj dar. Dar v podobe dobrého kresťanského života.“ Aj tieto slová odzneli na slávnosť svätého…

V prvú decembrovú sobotu sa v telocvični ZŠ v Kamenici nad Cirochou uskutočnil  1.ročník Bláznivých farských hier organizovaný Spoločenstvom svätej rodiny. Tieto hry boli vyvrcholením detských stretnutí, ktoré sa konajú každý piatok o 16,30 hod. v Pastoračnom dome.  Hier sa zúčastnilo 18 detí, ktoré súťažili v šiestich bláznivých disciplínach ako…

V novembri si v našej farnosti pripomíname dva významné dni. Sú to dni, kedy sa v našich obidvoch kostoloch zapaľuje o čosi viac sviec. Pripomíname si výročia konsekrácii obidvoch našich kostolov. Aj v tomto roku tomu nebolo inak. V utorok 20. novembra pri slávnostnej svätej omši, ktorú celebroval dp. Ľubomír Miškovič,…

Miesto na zastavenie Kríže pri cestách. Prečo tam stoja? Možno sme si nikdy nevšimli, koľko krížov tak stojí. Možno sme sa nikdy nezamýšľali, prečo tam stoja. Možno nám napadla myšlienka, že koľko ľudí prišlo o život na týchto miestach. V našej farnosti je takých krížov asi 15.…