Púť na levočskú horu

5. augusta si v liturgickom kalendári pripomíname výročie posvätenia hlavnej baziliky v Ríme alebo pre nás viac známy ako sviatok: Panny Márie Snežnej. Práve na tento deň sa rozhodli duchovní otcovia z našej farnosti a farnosti Dlhé nad Cirochou putovať spolu so svojimi veriacimi na levočskú horu, nakoľko sa tento rok púť na toto miesto nekonala z dôvodu pandémie a zavedených mimoriadnych opatrení. A tak sa dva plné autobusy skoro ráno vydali na cestu. Pod levočskou horou sa pár odvážnejších rozhodlo vystúpiť na horu peši. Hodinu pred svätou omšou sa začala bazilika na hore zapĺňať nielen veriacimi z týchto dvoch farností, ale aj z farnosti z Prešova a prišli aj pútnici, ktorí sa rozhodli sami pre púť na toto miesto. O 10. hodine sa začala svätá omša, pri ktorej hlavný celebrant František Dlugoš privítal veriacich na pútnickom mieste. Nakoľko sa v tento deň slávilo výročie posvätenia baziliky v Ríme, ktorá je sesterskou bazilikou baziliky v Levoči, na tomto mieste to bol sviatok. „Jej duša je čistá a plná milosti. Prsty, ktoré sa dotýkali syna Božieho, nemohli znehybnieť. Oči, ktoré hľadeli na syna Božieho, nemohli oslepnúť. Pery, ktoré ho bozkávali, nemohli  sa rozpadnúť. V nebesiach máme matku, ktorá nás sleduje dennodenne svojimi očami. V nebesiach máme matku, ktorá nás miluje z úprimného a plného srdca. Panna Mária nás uvádza na cestu pravdy a lásky. Svojím príkladom nás presviedča, že ak dokážeme odolávať pominuteľnému šťastiu, otvárame si svoje srdce pre Boha.“

Po svätej omši a krátkej prestávke sme pokračovali v modlitbe krížovej cesty. Pri jednotlivých zastaveniach sme rozjímali nad našimi rodinami. Modlitby sme skončili na pravé poludnie a tak nesmela chýbať modlitba Anjel Pána. Po nej sme opustili Mariánsku horu a naše kroky smerovali do baziliky svätého Jakuba, ktorá je druhou bazilikou minor v Levoči. Tu nám sprievodca dopodrobna porozprával o tejto bazilike, o jej tajomstvách, ale aj o najznámejšom oltári na svete, ktorý zhotovil majster Pavol z Levoče. Po tejto prehliadke a krátkej prechádzke mestom sme sa vydali na spiatočnú cestu domov naplnení milosťami z milostivého miesta nad Levočou.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required