Vernosť v povolaní

„Ak chcete byť v živote úspešní, buďte verní Kristovi. Kristus nemiloval len tých verných jedenástich apoštolov, ale aj toho dvanásteho Judáša, ktorý ho zradil.“ Týmito slovami sa prihovoril dp. Milan Lacko, hlavný celebrant slávnostnej odpustovej sv. omše vo filiálnom kostole v Kamienke, z príležitosti sviatku sv. Jána Nepomuckého. „Máme poslanie ako kňaz, lekár, učiteľ, ale ako aj mama, otec, stará mama, starý otec. Buďme verní v tomto svojom poslaní, tak ako ostal verný aj svätý Ján Nepomucký vo svojom kňazskom povolaní až do svojej krutej mučeníckej smrti.“ Na záver svätej omše udelil celebrant novokňazské požehnanie.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required