Nechajte sa inšpirovať Kristom

„Choďte a učte všetky národy. Tieto Ježišove slová nepatria len kňazom a misionárom, ale všetkým, ktorí sú pokrstení. Nechajte sa inšpirovať Kristom. Kristus ohlasoval Božie slovo a svojou smrťou na kríži to aj potvrdil. Pre očami svojich apoštolov vystúpil na nebesia, aby spečatil to, čo ohlasoval.“ Aj tieto slová zazneli pri slávnostnej odpustovej svätej omši zo sviatku Nanebovstúpenia Pána, ktorú celebroval pplk. Paeddr. Jozef Paluba, biskupský vikár vikariátu ordinariátu ozbrojených síl a zborov pri MV SR. Svätú omšu spolu s ním celebroval a v závere svätej omše sa aj prihovoril vdp. František Čonka, ktorý pôsobí vo farnosti Tappan v New Yorku a ktorého môžeme poznať aj z televízie Lux.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required