„Za mňa i za teba…“

„Za mňa i za teba…“


Za mňa i za teba, tam na Kalvárii stojí kríž… V dnešný deň Kristus zomiera na kríži. Toto obrovské gesto jeho lásky k nám ľuďom sme si pripomenuli v dopoludňajších hodinách krížovou cestou ulicami našej farnosti. Všetci, ktorí prijali pozvanie, mohli prispieť svojou troškou k neseniu kríža, tak ako kedysi Šimon z Cyrény.

foto

O autorovi

Tiež sa Vám môže páčiť...

Váš email nebude zverejnený. Meno a email sú požadované.