Betlehemské svetlo

Betlehemské svetlo

Aj do našej farnosti bude prinesené betlehemské svetlo. Odpáliť si ho môžeme na Štedrý deň na farskom dvore pri živom betleheme v čase od 10.00 hod do 12.00 hod.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required