Miesto modlitby

V novembri si v našej farnosti pripomíname dva významné dni. Sú to dni, kedy sa v našich obidvoch kostoloch zapaľuje o čosi viac sviec. Pripomíname si výročia konsekrácii obidvoch našich kostolov. Aj v tomto roku tomu nebolo inak. V utorok 20. novembra pri slávnostnej svätej omši, ktorú celebroval dp. Ľubomír Miškovič, kaplán z Humenného v Kamienke sme si pripomenuli 8. výročie a vo štvrtok 22. novembra vo farskom kostole pri svätej omši, pri ktorej sa prihovoril veriacim dp. Pavol Hrabovecký, kaplán z Košíc, sme si pripomenuli 10. výročie konsekrácie.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required