Oznamy 07.09.2014

Farské oznamy 7.9.2014

23. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

NARODENIE PANNY MÁRIE Sviatok

18.00

+Anna Dedinská – 1 výr. úm.

17.00

Za zdr. a Božie požehnanie Márie

8.9.

Utorok

Féria

9.9.

Streda

Féria

18.00

Za zdr. a Božie požehnanie Juraja Stebilu

10.9.

Štvrtok

Féria

18.00

+Ján +Mária +Ján Belančínoví

11.9.

Piatok

Féria

8.00

+Vojtech Demeter – 1. výr. úm

12.9.

Sobota

Sv. Jána Zlatoustého, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka

15.00

Sobáš Šepeľa-Ondovčinová

13.9.

Nedeľa

24 NEDEĽA CZR POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA

7.30

Za zdr. a B. požehnanie Ireny a Michala s rod. – 45 r.sp.ž.

9.00

+Pavol +Mária +Juraj +Mária

14.9.

10.30

Za farnosť

OSTATNÉ OZNAMY A INFORMÁCIE

X Spoločné

–  Tento týždeň ste mnohí pristúpili ku sv. spovedi. Chcem povedať, že som mal dobrý pocit z mnohých spovedí deti a mládeže na začiatku školského roka. Aj kňazovi dobré padne niekedy zažiť takéto povzbudenie vo viere.

–  V sakristii sú prihlášky pre deti, ktoré chcú v tomto roku pristúpiť ku prvému sv. prijímaniu. Prosím rodičov našich tretiakov, aby ste si vyzdvihli prihlášku v sakristii a vrátili mi ju vyplnenú do konca septembra.

–  Stretnutie prvej skupiny birmovancov tento týždeň bude vo štvrtok o 16.30. Druha skupinka bude mať stretnutie v sobotu o 9.00. Ak sa niekto nezaradil do niektorej z týchto skupín, môže tak urobiť ešte tento týždeň.

–  Na budúcu nedeľu je sviatok Povýšenia sv. kríža. Odpustová slávnosť v kostole v Snine. Odpustovú sv. omšu bude sláviť ThDr. Pavol Kovaľ – rodák zo Sniny. Bližšie info na výveske.

–  Budúci pondelok 15.9. o 11.30 bude sv. omša pri obrázku. Na ten deň je povolený vstup autami do vojenského priestoru a tiež pôjde aj spoločný autobus s odchodom o 9.30 od pekárne. Sv. omšu bude celebrovať kpt. PeadDr. Jozef Paluba, kňaz Ordinariátu ozbrojených síl SR, policajný duchovný v Prešove.

X Kamenica

–  Dnes popoludní o 14.00 hod bude modlitba ruženca a stretnutie členov ružencového bratstva.

–  Zbierka na kostolne potreby minulú nedeľu bola 565,40€. Darcom Pán Boh zaplať!

–  Pri východe z  kostola si môžete zakúpiť novu Palmu a Katolícke noviny.

–  Upratovanie kostola v sobotu 13.9.2014 o 8.45 má ulica Osloboditeľov

Helena Terkošová

Mária Balogová

Svetlana Hrubovčáková

Mária Levandovská

Anna Semanová

Marta Sabová

 

 

 

 

Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ján Mažerik, syn Jána a Márie r. Petríkovej a Ľudmila Sivá dcéra +Jozefa a Anny r. Baníkovej ohlasujú sa druhý krát.

Miroslav Šepeľa, syn Štefana a Evy r. Šepeľovej a Jana Ondovčínová dcéra Jána a Emílie r.Vasiľovej ohlasujú sa tretí krát.

X Kamienka

–  Pri východe z kostola je nová Palma.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required