Bláznivé farské hry

V prvú decembrovú sobotu sa v telocvični ZŠ v Kamenici nad Cirochou uskutočnil  1.ročník Bláznivých farských hier organizovaný Spoločenstvom svätej rodiny. Tieto hry boli vyvrcholením detských stretnutí, ktoré sa konajú každý piatok o 16,30 hod. v Pastoračnom dome.  Hier sa zúčastnilo 18 detí, ktoré súťažili v šiestich bláznivých disciplínach ako napríklad bláznivý biatlon, pneudráha, ktorú museli prejsť s balónom (fiktívnou dušou), triatlon,alebo zábavný funny balónbal, v ktorom museli prejsť dráhu s neposlušným balónom.  V prestávkach medzi jednotlivými disciplínami sa deti občerstvili teplým čajom a sladkým pečivom, za ktoré ďakujeme pánu Veľasovi. Po skončení všetkých disciplín bolo vyhodnotenie, všetky deti dostali malé ceny a víťazi boli odmenení medailami. Po celý čas na nás daváli pozor dobrovoľníčky z Červeného kríža, o hudbu sa postaral Filip Lojan s tatinom a veľká vďaka patri sponzorom, ktorí nam dopomohli finančne.

Samozrejme najväčšia vďaka patrí  nášmu milému Pánu Bohu, za to že sme všetko zvládli bez problémov a za všetky detské úsmevy, ktorými nás obdaroval .

Už teraz sa tešíme na nové akcie a samozrejme na vás deti. Nezabudnite v piatok o 16,30 hod. v Pastoračnom dome.

Vaše Spoločenstvo Svätej rodiny

 

 

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required