,,V kolíske je dieťa chránené matkinou láskou, tak ako je človek v kostole chránený otcovou láskou. Otcovo náručie nám prinesie útechu, milosrdenstvo, keď vyznávame svoje hriechy“. Takto sa prihovoril veriacim DP. Martin Murajda, kaplán v Snine na výročiach konsekrácie našich oboch kostolov. V pondelok 20.11 v Kamienke na 8.…

8. októbra 2017 sa po niekoľkomesačnej príprave konečne dočkali. Birmovanci. 51 mladých ľudí, ktorí neraz s nevôľou prichádzali na stretká, sa konečne dočkalo toho dňa „D“, v ktorý z rúk otca biskupa dostanú pomazanie na čelo. V nedeľu, pri slávnostnej svätej omši o 10.30 hod pristúpili k oltáru, aby im pomocný…

Turín Hneď ráno po raňajkách sme vyrazili do Turína, kde sme dorazili o pol druhej poobede. Na mieste nás už čakal dnešný sprievodca sprievodca Marek, diakon salezián. Marek je rodák z Humenného a veľmi podrobne nám porozprával o histórii miesta, kde žil a pôsobil sv.…

Siedmy deň Siedmy deň sme začali skoro ráno svätou omšou, ktorá bola v Massabiellskej jaskyni. Celebroval ju duchovný otec Gavenda spolu s ďalšími kňazmi, vrátane nášho duchovného otca Petra. Po svätej omši sme mali raňajky, po ktorých sme vyrazili na dlhú cestu do La Sallete.…

Púť do Fatimy, 6.deň Po raňajkách sme sa všetci spoločné vybrali do jednej z kinosál sanktuária, kde nám premietli film o živote sv. Bernadety. Po filme sa mali svätú omšu v Kaplnke sv. Patrika. Svätý omšu slúžil nás pán farár Peter, ktorý nám v kázni…

5.deň Lurdy Do Lúrd sme dorazili cca o piatej hodine ráno, kde nás v Hoteli Acropolis bez problémov a rýchlo ubytovali. Všetci sme sa ponáhľali do postele, pretože už o 8.30 nás čakali raňajky. Našim dnešným sprievodcom bol poľský kňaz Eugen. Prehliadka začala pri Massabiellskej…

4. deň Štvrtý deň začal omšou o 7:00 v kaplnke v Bazilike Sv. Trojice. Omša bola spoločná s farnosťami Nižná Šebastová a Naciná Ves. Po omši nás čakali raňajky. Odchod autobusu bol o 8:45 a nasmerovali sme si to priamo do Santiaga de Compostela, ďalšieho…

3. deň vo Fatime Tretí deň začal raňajkami o 7.25 a ráno sme zavŕšili svätou omšou v Capela N. Sra. Dores (Kaplnka Panny Márie Bolestnej), ktorú celebroval náš duchovný otec Peter. O 10.00 naše kroky viedli cez Cova da Iria do múzea, kde nás sprevádzala…