Od januára tohto roku nás opustilo mnoho našich farníkov. Keďže pri pohreboch nebolo možné slúžiť pohrebnú sv. omšu, teraz bude možnosť, aby rodina zosnulého požiadala o odslúženie pohrebnej sv. omše. Tie budú slúžené v Kamenici v pondelok, stredu a piatok o 16.15 a v Kamienke v utorok a štvrtok o 16.15. Rodina zomrelého pri požiadaní…

Od pondelka 19. apríla 2021 sa obnoví slávenie bohoslužieb v našich kostoloch. Účasť na bohoslužbe je však obmedzené počtom 1osoba/15m2. Vo farskom kostole v Kamenici nad Cirochou to znamená 30 osôb. V kostole v Kamienke 13 osôb. Preto účasť na sv. omšiach bude zabezpečovaná lístkami, ktoré si bude možné…

Drahí bratia a sestry v Kristovi! Pokoj vám! Týmto veľkonočným pozdravom vzkrieseného Krista chcem pozdraviť každého z vás, ba priam vás osloviť po mene tak familiárne, ako to urobil Ježiš, keď sa priblížil k Márii Magdaléne. Užialená, bezradná a zmätená bola pred otvoreným hrobom, v ktorom chýbalo Ježišovo telo. Smútok a ťaživé…