„Choďte a učte všetky národy. Tieto Ježišove slová nepatria len kňazom a misionárom, ale všetkým, ktorí sú pokrstení. Nechajte sa inšpirovať Kristom. Kristus ohlasoval Božie slovo a svojou smrťou na kríži to aj potvrdil. Pre očami svojich apoštolov vystúpil na nebesia, aby spečatil to, čo…

Na Mariánskej hore v Levoči som bola po prvýkrát s prvoprijímajúcimi deťmi našej farnosti s osobným účelom poďakovania sa za úspešnú maturitu. No a potom druhýkrát, už na vysokej škole, ma teraz už môj snúbenec a budúci manžel, vzal na púť zaľúbených do Šaštína. Boli…

Aj zvony majú svoje meno, a teda patróna. Podobne je tomu aj pri našich nových zvonoch, a možno vás zaujme niekoľko informácií o nich. Začneme so zvonom, ktorý je najstarší. V týchto dňoch z našej veže môžeme počuť iba jeho zvonenie, keďže nové zvony ešte…

„Obráť sa k Pánovi a zanechaj svoje hriechy.“ Sir 17,21 12.4. piatok Dlhé n/C             15.00 – 17.00 Ptičie, Chlmec    16.00 – 17-30 13.4. sobota Belá n./Cirochou       08.00 – 11.00 Zemplínske Hámre   08.00 – 10.00 Snina- Sídlisko       …

Dnešný deň (štvrtok 28.3.) našu farnosť potešila udalosť príchodu nových zvonov. Momentálne si ich každý môže obhliadnuť. Sú vystavené v našom farskom kostole. V nedeľu 31.3. pri sv. omši o 10.30 pán arcibiskup Mons. Bernard Bober ich bude konsekrovať. Srdečne vás pozývame na túto nezvyčajnú…