Zvolil si klince (Max Lucado) Diadém bolesti, čo do čela ti vrýva rany, tri klince vbité do tela a dreva, aby si zostal prikovaný. Viem, že krv bola potrebná, a dobre chápem tento dar. No trpká špongia, kopija, ten pľuvanec na tvoju tvár? A musel to byť práve…

Na 4. Pôstnu nedeľu, nedeľu radosti, zažila naša farnosť radosť. Radosť z nových zvonov. Do farnosti zavítal otec arcibiskup Bernard  Bober, aby pri slávnostnej svätej omši požehnal tri zvony – sv. Štefan a sv. Peter, ktoré farnosti venovali dve rodiny a tretí zvon – Matka ustavičnej pomoci, na…