Na 4. Pôstnu nedeľu, nedeľu radosti, zažila naša farnosť radosť. Radosť z nových zvonov. Do farnosti zavítal otec arcibiskup Bernard  Bober, aby pri slávnostnej svätej omši požehnal tri zvony – sv. Štefan a sv. Peter, ktoré farnosti venovali dve rodiny a tretí zvon – Matka ustavičnej pomoci, na…