Omša na Červenym Hrune

Každoročne sa na sviatok sv. Cyrila a Metoda stretávajú veriaci nielen z Kamienky na Červenym Hrune v lese nad Kamienkou. Aj tento rok sa už pred 11 hodinou začali schádzať  na čistinke pod Červenym Hrunom veriaci, ktorí sa zišli tu na tento sviatok už po siedmykrát. O 11. hodine sa začala krížová cesta o svätcoch a mučeníkoch pochádzajúcich z nášho územia. Po tejto krížovej ceste, ktorú viedli lektori z Kamienky sa začala svätá omša, ktorú viedol náš duchovný otec. V príhovore nám  pripomenul dôležitosť odkazu sv. Cyrila a Metoda. Po svätej omši na všetkých, ktorí prijali výzvu vyjsť na Červeny Hrun, bolo pripravené malé občerstvenie.

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required