Sv. omša pri Obrázku

V tomto roku si pripomíname 75 rokov od chvíle, kedy boli naši predkovia nútení opustiť svoje domovy a utekať sa skryť hlboko do lesa pred nemeckými vojskami. Stalo sa už tradíciou, že na sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa stretávajú na tomto mieste veriaci nielen z našej farnosti, ale aj z okolitých či vzdialenejších obcí, aby si pripomenuli tie krušné chvíle našich predkov. Aj v tomto roku sa „na hure“ pri Obrázku zišlo množstvo veriacich pri slávnostnej svätej omši, ktorú celebroval rodák z farnosti doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD. spolu s našim duchovným otcom. V príhovore pripomenul, že nie nadarmo si naši predkovia zvolili za svoju orodovníčku a za patrónku na tomto mieste sedembolestnú Pannu Máriu. Ide tu nielen o pamätné miesto, ale je to miesto, ktoré nám má pripomínať, čo všetko zažívali ľudia počas hrôz vojny. Je to miesto, na ktorom sa máme modliť, aby sa takéto hrôzy už nezopakovali. Vo svätej omši nám pripomenul modliť sa za dušu kňaza, ktorý počas tých  55 dní núteného vysťahovania dennodenne slúžil sväté omše v lese a potom meral cestu dole do dediny, aby chorým doniesol sväté prijímanie a zistil situáciu v dedine. Modliť sa aj za duše všetkých, ktorí tie hrôzy prežívali na vlastnej koži. Cestu ku obrázku, ale aj naspäť do dediny si aj tento rok vyskúšali peší pútnici, ktorí vyrazili od farského kostola, a po skončení slávnosti sa aj peši vrátili naspäť. Keď vchádzali do chrámu, na kostolnej veži zvony odbíjali tretiu hodinu popoludní. A tak sa Bohu poďakovali za slávnosť, ale aj za šťastný návrat z lesa domov korunkou Božieho milosrdenstva.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required