PRIJÍMANIE – ADORÁCIA – SPOVEĎ

PRIJÍMANIE: Vzhľadom na získavanie odpustkov, kde jednou z podmienok je prijatie Eucharistie budem podávať Eucharistiu od 3.11. každý deň od pondelka do soboty o 12.00 o 17.00 v Kamenici a v Kamienke o 15.00 a 16.10. V nedeľu budem podávať sv. prijímanie v Kamenici o 9.00 a 15.00 a v Kamienke o 9.45 a 14.30.

ADORÁCIA: v našich kostoloch bude počas dňa vystavená Sviatosť Oltárna od pondelka do soboty v Kamenici od 12.00 do 17.00 a v Kamienke od 15.00 do 16.15. V nedeľu v Kamenici od 9.00 do 15.00 a v Kamienke od 9.45 do 14.30.

SVIATOSŤ ZMIERENIA: Kto chce ísť na sv. spoveď, je potrebné aby zavolal na telefónne číslo 0944 422 400, kde obdrží termín a miesto svojej sv. spovede. Toto telefónne číslo platí tak pre Kamenicu, ako aj pre Kamienku. Rezervovať si termín na sv. spoveď na telefónnom čísle 0944 422 400 je možné každý deň v čase od 18.00 do 20.00. 

MIMO UVEDENÝCH HODÍN JE TELEFÓNNE ČÍSLO NEFUNKČNÉ!!!

Platí povinnosť dodržiavať uznesenie Vlády SR č. 693 z 28. 10. 2020 a vyhlášky č. 12 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 29. 10. 2020, kde sa udáva, že od 2. 11. 2020 opäť možné sláviť verejné bohoslužby pre tých, ktorí sa vedia preukázať:

a) potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 (alebo počas trvania zákazu vychádzania)

b) certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“.

Verejné bohoslužby budú však stále ako hromadné podujatia limitované počtom 6 účastníkov. Chrámy môžu byť otvorené pre osobnú modlitbu a vysluhovanie sviatostí (podávanie svätého prijímania, svätá spoveď). Vysluhovanie sviatostí však treba uskutočňovať individuálnym spôsobom – tak, aby nenadobúdalo charakter hromadného podujatia. Limit pre počet prítomných v chráme pre osobnú modlitbu v jednom okamihu je daný rozlohou chrámu: počet prítomných nesmie prekročiť jednu osobu na 15m2 plochy chrámu.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required