Čaká nás nezvyčajná slávnosť

Dnešný deň (štvrtok 28.3.) našu farnosť potešila udalosť príchodu nových zvonov. Momentálne si ich každý môže obhliadnuť. Sú vystavené v našom farskom kostole. V nedeľu 31.3. pri sv. omši o 10.30 pán arcibiskup Mons. Bernard Bober ich bude konsekrovať. Srdečne vás pozývame na túto nezvyčajnú slávnosť. Po nedeli budú umiestnené a inštalované vo veži nášho kostola. Prvý krát zahlaholia v celej svojej kráse pri Veľkonočnej vigílii 20.3.2019.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required