Birmovanie v našej farnosti

V piatok 27.11.2020 našu farnosť navštívi Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup, aby udelil naším mladým sviatosť birmovania. Slávnosť bude pri večernej sv. omši o 17.00. Vzhľadom na platné pandemické opatrenia v kostole môžu byť prítomní birmovanci, birmovní rodičia a každý birmovanec má ešte jedno miesto pre svojho príbuzného.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required