Oznamy na týždeň 9.7. – 15.7. 2012

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

0918 697 347,  www.farnostknc.eu

ŠTRNÁSTY TÝŽDEŇ CEZ ROK

Oznamy na týždeň 9.7. – 15.7. 2012

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

9.7.

Féria

7.30

Za zdravie a Božie požehnanie Johany(70 r.ž) a Tibora (20 r.ž)

 

Utorok

10.7.

Féria

7.30

Za farnosť

 

Streda

11.7.

Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy Sviatok

 

 

Štvrtok

12.7.

Féria

7.30

+Marián Sivčo

 

Piatok

13.7.

Féria

18.00

+ Ján Šedzmák (2 výr. úmrtia)

17.00

+Michal +Michal +Anna

Sobota

14.7.

Féria

14.00

sobášna

Čanda – Miková

 

15.00

sobášna

Brutvan – Batoreková

16.00

sobáš

Štofira – Buríková

Nedeľa

15.7.

PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8.00

Za zdr. a Božie požehnanie Anny

9.15

+Pavol +Pavol +Michal

10.30

Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny

 

OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:

 

Ján Mičák – syn rodičov Jozefa a Anny rod. Kondášovej, nar. v Humennom, bývajúci v Chlmci a

Zuzana Poláková – dcéra Mateja a Heleny rod. Baberčíkovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamenici nad Cirochou, ohlasujú sa prvý krát.

 

Róbert Dávid – syn rodičov Jána a Ľubice rod. Bužovej, nar. vo Vranove nad Topľou, bývajúci v Bystrom a

Daniela Goroľová – dcéra Milana a Ivety rod. Gunarovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamenici nad Cirochou, ohlasujú sa druhý krát.

 

Miroslav Brutvan – syn rodičov Milana a Pavlíny rod. Cenknerovej, nar. v Humennom, bývajúci v Humennom a

Ivana Batoreková – dcéra Mariána a Márie rod. Žinčákovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamenici nad Cirochou, ohlasujú sa tretí krát.

 

Peter Štofíra – syn rodičov Pavla a Margity rod. Dančovej, nar. v Snine, bývajúci v Belej nad Cirochou a

Gabriela Buriková – dcéra Jozefa a Márie rod. Kassaiovej, nar. v Snine, bývajúca v Kamenici nad Cirochou, ohlasujú sa tretí krát.

 

Lukáš Čanda – syn rodičov Vladimíra a Jany rod. Hirjakovej, nar. v Humennom, bývajúci v Chlmci a

Monika Miková – dcéra Dušana a Valérie rod. Hrubovčákovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamenici nad Cirochou, ohlasujú sa tretí krát.

 

OZNAMY:

 

  • Zajtra začína náš farský tábor. V pondelok, utorok a štvrtok začíname ráno sv. omšou o 7.30. Deti sa stále stretnú pred kostolom, kde si ich vyzdvihnú animátori, aby v kostole sedeli skupinky spolu. Zajtra deti môžu ísť priamo do kostola. V stredu ideme do Prešova, odchod autobusov bude ráno o 7.00 od kostola. V piatok sv. omša bude večer, pozývame obzvlášť rodičov deti a po sv. omši v prípade dobrého počasia pozývame spolu s deťmi na farskú záhradu, kde bude vyhodnotenie tábora a opekačka. Noc bude pre deti vo farskej záhrade – je potrebné doniesť karimatku a spacák. Ukončenie tábora v sobotu ráno 8.30. Rodičov deti prosím, aby si po sv. omši vyzdvihli v sakristii inštrukcie a základné informácie ohľadne deti a aby zajtra ráno s deťmi odovzdali animátorom tento lístok podpísaný + kartu poistenca (môže byť aj kopia).
  • V dňoch 21. – 22. Júla sa v Gaboltove koná arcidiecézna púť Škapuliarskej Panny Márie. Program si môžete pozrieť na výveske alebo v novom čísle Palmy na poslednej strane. Budeme putovať ako farnosť. Odchod autobusu bude v sobotu popoludní o 14.00. Návrat po polnočnej sv. omši. Je potrebné nahlásiť sa v sakristii. Pri nahlásení je potrebné uhradiť 8,-€ za dopravu.
  • 15.7. teda na budúcu nedeľu sa bude konať odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku sv. apoštolov Petra a Pavla a 15. Výročia posviacky obnoveného chrámu v starých Valaškovciach vo Výcvikovom vojenskom pásme Kamenica nad Cirochou. Program odpustovej slávnosti sa začne o 9.15 modlitbou sv. ruženca.
  • Je možnosť putovať spolu s farnosťou Prešov-Sekčov do Fatimy a Lurd v dňoch 17. – 27.9.2012 (11 dní) v cene 450,-€.  Trasa: Monaco – Lurdy, Santiago de Compostella – Fatima, Batalha- Zaragoza – Montserrat – Barcelona – Benátky. V cene je zahrnuté: Doprava klimatizovaným autobusom (zn. Scania), 5x ubytovanie, 5x raňajky, 5x večera, komplexné zdravotné poistenie, sprievodca.
  • 16.-20.8. sa vo Vysokej nad Uhom bude konať Festival radosti – stretnutie mládeže pri hrobe Anky Kolesárovej. Mladým to veľmi odporúčam, ako novú skúsenosť s cirkvou mladých – ako možno žiť radostne vieru. Bližšie info na www.domcek.org. Je tam potrebné sa nahlásiť podľa inštrukcii na internete.
  • Pri východe z kostole si môžete zakúpiť nové číslo Palmy. Je to prázdninové číslo s dvojnásobným počtom strán. Nasledujúca Palma vyjde až v septembri.
  • Zbierka „Halier sv. Petra“ v Kamienke bola 31,-€ Na kostol obetovali z pohrebu Petra Sedlačka 50,-€,; z pohrebu Márie Šedzmákovej  40,-€; z krstu Eduarda Sedlačka 50,-€. Pán Boh zaplať.
  • Upratovanie kostola v sobotu 14.7.2012 o 8.45 má ulica Kpt. Nálepku.

Mária Haburajová

Štefan Ščerba

Anna Karasová

Marta Némethová

Oľga Savkaničová

Anna Burdová

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required