Oznamy na týždeň 9.7. – 15.7. 2012

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

0918 697 347,  www.farnostknc.eu

ŠTRNÁSTY TÝŽDEŇ CEZ ROK

Oznamy na týždeň 9.7. – 15.7. 2012

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

9.7.

Féria

7.30

Za zdravie a Božie požehnanie Johany(70 r.ž) a Tibora (20 r.ž)

 

Utorok

10.7.

Féria

7.30

Za farnosť

 

Streda

11.7.

Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy Sviatok

 

 

Štvrtok

12.7.

Féria

7.30

+Marián Sivčo

 

Piatok

13.7.

Féria

18.00

+ Ján Šedzmák (2 výr. úmrtia)

17.00

+Michal +Michal +Anna

Sobota

14.7.

Féria

14.00

sobášna

Čanda – Miková

 

15.00

sobášna

Brutvan – Batoreková

16.00

sobáš

Štofira – Buríková

Nedeľa

15.7.

PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8.00

Za zdr. a Božie požehnanie Anny

9.15

+Pavol +Pavol +Michal

10.30

Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny

 

OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:

 

Ján Mičák – syn rodičov Jozefa a Anny rod. Kondášovej, nar. v Humennom, bývajúci v Chlmci a

Zuzana Poláková – dcéra Mateja a Heleny rod. Baberčíkovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamenici nad Cirochou, ohlasujú sa prvý krát.

 

Róbert Dávid – syn rodičov Jána a Ľubice rod. Bužovej, nar. vo Vranove nad Topľou, bývajúci v Bystrom a

Daniela Goroľová – dcéra Milana a Ivety rod. Gunarovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamenici nad Cirochou, ohlasujú sa druhý krát.

 

Miroslav Brutvan – syn rodičov Milana a Pavlíny rod. Cenknerovej, nar. v Humennom, bývajúci v Humennom a

Ivana Batoreková – dcéra Mariána a Márie rod. Žinčákovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamenici nad Cirochou, ohlasujú sa tretí krát.

 

Peter Štofíra – syn rodičov Pavla a Margity rod. Dančovej, nar. v Snine, bývajúci v Belej nad Cirochou a

Gabriela Buriková – dcéra Jozefa a Márie rod. Kassaiovej, nar. v Snine, bývajúca v Kamenici nad Cirochou, ohlasujú sa tretí krát.

 

Lukáš Čanda – syn rodičov Vladimíra a Jany rod. Hirjakovej, nar. v Humennom, bývajúci v Chlmci a

Monika Miková – dcéra Dušana a Valérie rod. Hrubovčákovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamenici nad Cirochou, ohlasujú sa tretí krát.

 

OZNAMY:

 

  • Zajtra začína náš farský tábor. V pondelok, utorok a štvrtok začíname ráno sv. omšou o 7.30. Deti sa stále stretnú pred kostolom, kde si ich vyzdvihnú animátori, aby v kostole sedeli skupinky spolu. Zajtra deti môžu ísť priamo do kostola. V stredu ideme do Prešova, odchod autobusov bude ráno o 7.00 od kostola. V piatok sv. omša bude večer, pozývame obzvlášť rodičov deti a po sv. omši v prípade dobrého počasia pozývame spolu s deťmi na farskú záhradu, kde bude vyhodnotenie tábora a opekačka. Noc bude pre deti vo farskej záhrade – je potrebné doniesť karimatku a spacák. Ukončenie tábora v sobotu ráno 8.30. Rodičov deti prosím, aby si po sv. omši vyzdvihli v sakristii inštrukcie a základné informácie ohľadne deti a aby zajtra ráno s deťmi odovzdali animátorom tento lístok podpísaný + kartu poistenca (môže byť aj kopia).
  • V dňoch 21. – 22. Júla sa v Gaboltove koná arcidiecézna púť Škapuliarskej Panny Márie. Program si môžete pozrieť na výveske alebo v novom čísle Palmy na poslednej strane. Budeme putovať ako farnosť. Odchod autobusu bude v sobotu popoludní o 14.00. Návrat po polnočnej sv. omši. Je potrebné nahlásiť sa v sakristii. Pri nahlásení je potrebné uhradiť 8,-€ za dopravu.
  • 15.7. teda na budúcu nedeľu sa bude konať odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku sv. apoštolov Petra a Pavla a 15. Výročia posviacky obnoveného chrámu v starých Valaškovciach vo Výcvikovom vojenskom pásme Kamenica nad Cirochou. Program odpustovej slávnosti sa začne o 9.15 modlitbou sv. ruženca.
  • Je možnosť putovať spolu s farnosťou Prešov-Sekčov do Fatimy a Lurd v dňoch 17. – 27.9.2012 (11 dní) v cene 450,-€.  Trasa: Monaco – Lurdy, Santiago de Compostella – Fatima, Batalha- Zaragoza – Montserrat – Barcelona – Benátky. V cene je zahrnuté: Doprava klimatizovaným autobusom (zn. Scania), 5x ubytovanie, 5x raňajky, 5x večera, komplexné zdravotné poistenie, sprievodca.
  • 16.-20.8. sa vo Vysokej nad Uhom bude konať Festival radosti – stretnutie mládeže pri hrobe Anky Kolesárovej. Mladým to veľmi odporúčam, ako novú skúsenosť s cirkvou mladých – ako možno žiť radostne vieru. Bližšie info na www.domcek.org. Je tam potrebné sa nahlásiť podľa inštrukcii na internete.
  • Pri východe z kostole si môžete zakúpiť nové číslo Palmy. Je to prázdninové číslo s dvojnásobným počtom strán. Nasledujúca Palma vyjde až v septembri.
  • Zbierka „Halier sv. Petra“ v Kamienke bola 31,-€ Na kostol obetovali z pohrebu Petra Sedlačka 50,-€,; z pohrebu Márie Šedzmákovej  40,-€; z krstu Eduarda Sedlačka 50,-€. Pán Boh zaplať.
  • Upratovanie kostola v sobotu 14.7.2012 o 8.45 má ulica Kpt. Nálepku.

Mária Haburajová

Štefan Ščerba

Anna Karasová

Marta Némethová

Oľga Savkaničová

Anna Burdová

Článok publikovaný v kategórii Rok 2012.

O autorovi

Tiež sa Vám môže páčiť...

Váš email nebude zverejnený. Meno a email sú požadované.