Omša na Červenym Hrune

Omša na Červenym Hrune


Už po piaty raz sme sa stretli na sviatok sv. Cyrila a Metoda na svätej omši v lese nad Kamienkou. Na pravé poludnie po modlitbe Anjel Pána sa začala krížová cesta na lesnej ceste na Červený Hrun, ktorá vyvrcholila pri kríži, ktorý bol na hrune osadený a posvätený pred 5 rokmi. Po nej nasledovala svätá omša, ktorou sme si pripomenuli príchod vierozvestcov Cyrila a Metoda na naše územie.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required