Aj zvony majú svoje meno, a teda patróna. Podobne je tomu aj pri našich nových zvonoch, a možno vás zaujme niekoľko informácií o nich. Začneme so zvonom, ktorý je najstarší. V týchto dňoch z našej veže môžeme počuť iba jeho zvonenie, keďže nové zvony ešte…

„Obráť sa k Pánovi a zanechaj svoje hriechy.“ Sir 17,21 12.4. piatok Dlhé n/C             15.00 – 17.00 Ptičie, Chlmec    16.00 – 17-30 13.4. sobota Belá n./Cirochou       08.00 – 11.00 Zemplínske Hámre   08.00 – 10.00 Snina- Sídlisko       …

Dnešný deň (štvrtok 28.3.) našu farnosť potešila udalosť príchodu nových zvonov. Momentálne si ich každý môže obhliadnuť. Sú vystavené v našom farskom kostole. V nedeľu 31.3. pri sv. omši o 10.30 pán arcibiskup Mons. Bernard Bober ich bude konsekrovať. Srdečne vás pozývame na túto nezvyčajnú…

Našu farnosť v týchto dňoch navštívili vzácni hostia. Relikvie troch košických mučeníkov Marka Krížina, Štefana Pongraca, Melichara Grodzieckého. Putujú našou arcidiecézou vrámci jubilejného roku 400. výročia ich mučeníckej smrti. V našej farnosti zotrvali v dňoch 20. a 21. marca. V stredu boli v Kamienke a…

1.marec 2019, deň, na ktorý sme netrpezlivo čakali už niekoľko mesiacov. V tento deň sme začali našu púť do Svätej Zeme. Keďže pre väčšinu z nás to bola prvá cesta do Izraela, o to nervóznejší sme boli. Prvý deň – piatok, 01.03.2019 50-tka pútnikov začala…