Netradičný začiatok

Netradičný začiatok


Tak ako každý rok, aj tento sme na začiatku školského roka začali s detskými svätými omšami. V tomto roku tak trošku netradične. 1. októbra, na začiatku mesiaca ružencovej Panny Márie si deti priniesli k oltáru svoje školské tašky. Pred svätou omšou sa spoločne pomodlili ruženec. Vo svätej omši si spolu s duchovným otcom pripomenuli svoje školské povinnosti a vysvetlili si, čo znamená slovo požehnanie. Potom im duchovný otec požehnal ich aktovky, zároveň im pripomenul, že požehnanie im nedonesie dobré známky, ani za nich nesplní ich školské povinnosti. K tomuto požehnaniu musia vynaložiť určité úsilie, ktoré im donesie skvelé výsledky. Požehnanie im k tomu dopomôže, vyprosí im od nebeského otca požehnanie do školských dní. V závere svätej omše ich duchovný otec povzbudil k prichádzaniu na svätý ruženec i na detské sväté omše.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required