Svätá omša “pri Obrázku”

Svätá omša “pri Obrázku”

15. septembra na sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa už tradične koná svätá omša pri Obrázku. Prichádzame na to miesto, aby sme poďakovali Bohu, ale aj Panne Márii za ochranu počas vojnových časov. V tomto roku sa vo farnosti zrodila iniciatíva ísť na toto miesto peší na čele s krížom. Tak ako chodievali naši rodičia či starí rodičia ešte v časoch, kedy na tomto mieste nestála kaplnka a kde prichádzali v prvú októbrovú nedeľu pomodliť sa modlitbu svätého ruženca. Vyrazili sme z farského kostola o pol 9 ráno. Od kostola nás šlo len zopár, ale cestou sa pridávali ďalší spolu aj s naším duchovným otcom. Brodili sme sa vysokou trávou, ale aj cestičkami v lese, ktoré boli zatarasené spadnutými stromami. Ale každý prinášal tú svoju obeť na nejaký úmysel. Spomenuli sme si aj na nebohého duchovného otca Juraja Macáka, ktorý takúto cestu prekonával každý deň za starými a chorými, ktorý zostali v dedine. Čím bližšie sme boli ku kaplnke, tým sme zintenzívnili piesne k Panne Márii. Pri Obrázku nás už čakalo zopár pútnikov. Postupne sa miesta pri kaplnke zaplnili a začala sa svätá omša. Hlavným celebrantom bol náš rodák Mgr. Slavomír Engel spolu s naším duchovným otcom. V príhovore nám pripomenul aj novú blahoslavenú Anku Kolesárovú, ktorá zomrela práve v dňoch, počas ktorých sa naši predkovia skrývali hlboko v lese. Po svätej omši čakalo na všetkých prítomných malé občerstvenie.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required