Veľký piatok-obrady

Hodina milosrdenstva


Nastáva hodina milosrdenstva. Na Veľký piatok o 15.00 hod. zomiera Kristus na dreve kríža, aby nám ľuďom daroval život. V hodine, v ktorej odovzdáva Bohu svojho ducha, začínajú obrady utrpenia aj v našom chráme korunkou Božieho milosrdenstva. Potom si kňaz líha na zem v pokore pred Kristom. V pašiách sa dozvedáme podrobnosti Kristovho odsúdenia, cesty s krížom a následnej jeho smrti na dreve, ktoré nám prinieslo spásu. V obrade odhalenia kríža si uctí kríž kňaz, asistencia i ľudia. Následne je prenesený k hrobu, kde si ho môžeme uctiť počas nasledujúcich hodín až do vigílie zmŕtvychvstania. Neváhajme prísť a poďakovať sa Bohu za dar večného života.

 

foto

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required