Púť do Fatimy, 2. deň

2. deň


Druhý deň sme začali spoločnými raňajkami. O 10.30 sme mali svätú omšu v Kaplnke Zjavení na Cova da Iria (Údolie mieru), ktorú slúžil náš duchovný otec Peter spolu s ďalšími 3 slovenskými kňazmi. Po omši nás čakala dnešná sprievodkyňa Zuzana, ktorá nám priblížila históriu Fatimy. Počas prehliadky sme navštívili Baziliku Panny Márie ružencovej, kde sú pochovaní Lucia, František a Hyacinta. Pokračovali sme prehliadkou novšej a modernejšej Baziliky svätej Trojice,ktorá je na opačnom konci Námestia Cova da Iria. Kým staršia bazilika je stavaná do výšky, ta novšia je akoby jej protipólom – je v dvoch tretinách v zemi a stavaná do kruhu. Bola postavená z dôvodu, ze na toto miesto prichádzalo stále viac a viac pútnikov. Má kapacitu až 9000 miest. Vstup do baziliky zdobí monumentálny ruženec, ktorý bol inštalovaný pri príležitosti zjavení Panny Márie. V októbri tohto roku bude demontovaný. Po prehliadke nás čakal v hoteli výdatný obed a voľné popoludnie, ktoré mnohí využili na nákupy suvenírov, modlitbu, príp. prechádzku po okolí. Večerný program sme začali spoločnou večerou a o 21.00 sme sa presunuli na sviečkovú procesiu a na medzinárodný ruženec so slovenskou účasťou, kde pred tisíckami pútnikov mala zastúpenie aj naša farnosť v podobe modlitby druhej polovice piateho desiatku v rodnom jazyku. Po procesii sme sa rozišli do svojich izieb a plní očakávani, čo nám prinesie ďalší deň sme zaľahli do svojich postelí.

foto

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required