Miesto na zastavenie

Miesto na zastavenie

Kríže pri cestách. Prečo tam stoja? Možno sme si nikdy nevšimli, koľko krížov tak stojí. Možno sme sa nikdy nezamýšľali, prečo tam stoja. Možno nám napadla myšlienka, že koľko ľudí prišlo o život na týchto miestach. V našej farnosti je takých krížov asi 15. Prečo ich naši predkovia postavili? A prečo práve na týchto miestach? Históriu všetkých krížov sa možno ani nikdy nedozvieme. Ale dva z týchto krížov sa dočkali nášho pozastavenia sa pri nich poslednú októbrovú nedeľu. Dva kríže, ktoré stoja neďaleko od seba na ceste z Kamenice do Kamienky po pravej strane. Jeden z nich už bol posvätený pred niekoľkými mesiacmi, no niekto sa postaral o jeho zničenie. Preto sa niektoré rodiny z Kamenice a z Kamienky dali do opravy a renovácie obidvoch krížov. V nedeľu popoludní sa veriaci z oboch dedín stretli pri prvom kríži od Kamenice. Duchovný otec požehnal tento kríž. Od tohto kríža sme sa s modlitbou svätého ruženca vybrali  k druhému krížu. Na tomto mieste nám duchovný otec rozpovedal aj príhodu spojenú práve o opravou tohto kríža. Pod hrubou vrstvou farby, ktorá bola na kríži predtým sa objavili akési znaky, či čísla. Postupne sa prišlo na to, že sú to práve znaky, ktoré úzko súvisia práve s ukrižovaním. Ide o tŕňovú korunu, kopiu či reťaze, ktorými bol Ježiš spútaný. Následne bol požehnaný aj tento kríž. Nech nám tieto kríže slúžia ako miesta, kde prídeme posilniť svoju dušu, kde prídeme nazbierať sily do každodenného života. Nech pre nás tieto kríže neslúžia ako nejaká zábrana proti snehu či vetrolam. Nech náš postoj voči týmto krížom bude povzbudením pre naše rodiny či nasledujúce generácie.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required