Krížová cesta na Veľký Piatok

Krížová cesta na Veľký Piatok


„Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia!“

Týmito slovami sme začínali krížovú cestu na veľký piatok aj v tomto roku. Obetovali sme ju za mladých, rodiny, mladých snúbencov, trpiacich. Ulicami obce sme sa zamýšľali nad utrpením Ježiša. Pri nesení kríža sa striedali muži, ženy, mladí i starší. Každý vložil na tento kríž svoje starosti, utrpenie, problémy. Krížovú cestu sme ukončili na kopci nad obcou.

 

Foto.

O autorovi

Tiež sa Vám môže páčiť...

Váš email nebude zverejnený. Meno a email sú požadované.