Krížová cesta na Veľký Piatok

Krížová cesta na Veľký Piatok


„Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia!“

Týmito slovami sme začínali krížovú cestu na veľký piatok aj v tomto roku. Obetovali sme ju za mladých, rodiny, mladých snúbencov, trpiacich. Ulicami obce sme sa zamýšľali nad utrpením Ježiša. Pri nesení kríža sa striedali muži, ženy, mladí i starší. Každý vložil na tento kríž svoje starosti, utrpenie, problémy. Krížovú cestu sme ukončili na kopci nad obcou.

 

Foto.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required