Nedeľa Krstu Pána

Nedeľa Krstu Pána


Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. (KKC)

Po sviatkoch narodenia Pána, oslavujeme aj jeho krst. Ježiš nebol pokrstený ako malé dieťa z vôle rodičov. Ježiš sa dáva krstiť Jánovi už ako dospelý muž na začiatku svojho verejného účinkovania. Aj keď On ako Boh krst vôbec nepotreboval, veď sa nenarodil s pečaťou dedičného hriechu, no toto jeho konanie je viditeľným prejavom toho, že  „sa zriekol seba samého.“ (Flp 2,7). Od čias Krista sa toho veľa zmenilo. Dnes sa krstia deti už niekoľko dní po narodení. Zmýva sa im dedičný hriech a stávajú sa Božími deťmi. Každé dieťa sa krstom začleňuje do svätej Cirkvi a stáva sa tak jej súčasťou.

V dnešnú nedeľu si pripomíname Kristov krst. No v dnešnú nedeľu si pripomeňme aj svoj krst. Určite si nespomíname na tú chvíľu: „ XY ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“, no v modlitbe si spomeňme na kňaza, ktorý tieto slová nad našimi hlavami vyriekol, no aj na tých, ktorí nás k tomu krstu priniesli, na rodičov i na krstných rodičov.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required