OZNAMY na týždeň 28. 10. 2013– 3. 11. 2013

TRIDSIATY TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

OZNAMY na týždeň 28. 10. 2013– 3. 11. 2013

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 28.10

Sv. Šimona a Júdu, apoštolov Sviatok

17.30 detská

+ Pavlína Čabáková

 

Utorok

29.10.

Féria

7.00

+ Františka Horkuličová

18.00 detská

Za farnosť

Streda

30.10.

Féria

17.30

+Ján Borovský – 12. výr. úm.

 

Štvrtok

31.10.

Féria

17.30

+Pavlína Palčinská – 2 výr. úm.

 

Piatok

1.11.

VŠETKÝCH SVÄTÝCH

Slávnosť

7.30

Za zdr. a B. pož.   Gabriely – 50 r.ž.

9.00

Za duše v očistci na ktoré nikto nespomína

10.30

Za zdr. a B. pož. rod. Ondreja Čabáka

Sobota

2.11.

SPOMIENKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH

8.00

+Ján – 13 výr. úm.

9.00

Za všetkých zosnulých

Nedeľa

3.11.

TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7.30

+Michal +Anna Kassaioví

9.00

+Júlia

10.30

Za farnosť

OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Jozef BAJKÓ – syn rodičov Jána a Anny r. Valichnáčovej, nar. v Bratislave, bývajúci v Humennom a

Aneta MESAROŠOVÁ – dcéra Jána a Milady rod. Szucsová, nar. v Humennom bývajúca v Kamienke, ohlasujú sa druhý krát.

OZNAMY:

  • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň a zároveň týždeň v ktorom slávime spomienku na pamiatku všetkých verných zosnulých. Preto pozývam ku sv. spovedí a tiež budeme spovedať dlhšie, aby každý si mohol vykonať dobrú sv. spoveď, aby v prvých novembrových dňoch sme mohli získavať odpustky pre duše v očistci. Spovedať budeme     v Kamenici:       v pondelok        15.00 – 17.30                   vo štvrtok 15.00 – 17.30

v Kamienke:     v utorok             16.00 – 18.00

Ku chorým nepôjdem v piatok, keďže je sviatok Všetkých svätých, ale vo štvrtok dopoludnia.

 

  • Tento týždeň v utorok vychádza na našu farnosť celodenná adorácia. Sviatosť oltárna bude vystavená k poklone po rannej sv. omši a adorácia bude ukončená pobožnosťou o 17.30 hod.

 

  • Dušičková pobožnosť na cintoríne bude 1. novembra v Kamenici o 14.00 hod a v Kamienke o 13.00.

 

  • Tento týždeň do štvrtka bude októbrová pobožnosť. V pondelok pozývam ku modlitbe deti, v utorok ruženčiarov, v stredu  matky, vo štvrtok mužov.

 

  • V sobotu 2.12. stretnutie birmovancov nebude a tiež nebude sobotná večerná adorácia.

 

  • V stredu sú prázdniny, preto sme pripravili možnosť navštíviť Slovenský raj. Išlo by o ľahkú turistiku z Hrabušíc Suchou Belou na Kláštorisko a naspäť Prielomom Hornádu naspäť do Hrabušíc. Odchádzať budeme v stredu ráno o 7.00 od kostola. Cena závisí od počtu nahlásených – bude medzi 10 – 14 €. Je potrebné nahlásiť sa dnes, najneskôr zajtra do večernej sv. omše. Pri prihlásení je potrebné zaplatiť 10,-€ za dopravu.

 

  • V rámci Týždňa Cirkvi pre mladých sa aj tento rok uskutoční gospelový chválový koncert s názvom Godzone v Košiciach. Koncert bude v utorok 12.11. o 18.00 v CASSOSPORT hale. Z Kamenice pôjde autobus o 15.30. Cena za dopravu bude cca 7,-€. Vstup na koncert je zdarma. Je potrebné do budúcej nedele nahlásiť sa v sakristii a pri nahlásení zaplatiť poplatok za dopravu.

 

  • Zbierka na misie bola minulú nedeľu v Kamenici 344,-€; v Kamienke     €; Dnes je mesačná zbierka na farské a kostolné potreby. Vopred Pán Boh zaplať.

 

  • Vzadu v stojane je nové číslo Palmy a Katolíckych novín.

 

  • Upratovanie kostola v sobotu 2.11.2013 o 9.00 má ulica Záhradná.

Mária Szekeressová

Anna Kvašňáková

Marta Gergeľová

Melánia Kondrátová

Ľudmila Ďuričková

Mária Komarcová

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required