KONFERENCIA: AKO ROBIŤ ALFA KURZ PRE MLÁDEŽ?

KONFERENCIA: AKO ROBIŤ ALFA KURZ PRE MLÁDEŽ?

…vybrali sme sa tam s otáznikmi v očiach a veľkými očakávaniami. Naše očakávania sa naplnili niekoľkonásobne a získali sme ešte minimálne jeden obrovský bonus –  vrátili sme sa naplnení, posilnení Duchom Svätým.


V prvý deň sme sa včas dostavili do Centra Jána Pavla II., kde sme sa trochu komplikovaným, ale veľmi zábavným, spôsobom zaregistrovali a aj vďaka tomuto „incidentu“ sme sa takouto formou zoznámili s novými ľuďmi. Takto to pokračovalo aj ďalej.

Hodinu čo hodinu, deň čo deň sme spoznávali stále ďalších a ďalších ľudí s rovnakými, resp. veľmi podobnými, záujmami. V sobotu sme  sa zúčastňovali seminárov, ktoré niesli názvy – „Chvály na Alfa kurze“, „Čo znamená byť vedúcim Alfa tímu?“, „Ako si pripraviť tému na Alfa kurz?“, „Aktivity na Alfa kurze“ a „Čo po Alfe?“. Každý seminár bol obsadený účastníkmi našej posádky, a to znamená, že teraz sme už pripravení na všetko. Seminára o chválach sa zúčastnil Majo, ktorý nám ukázal svoj obrovský hudobný talent večer pred tým, ako sme sa uložili na spán ok hrou na klavír. Dominik zaujal miesto v „malom nebi“ spolu s nami, švárnymi dievkami – Simonkou a Lenkou, kde sme hovorili o nutnosti aktivít na Alfa kurzoch pre mladých. Kubo a Fero navštívili seminár o tom, ako byť vedúcim Alfa tímu. Každý z nás navštívil dva semináre, medzi ktorými sme mali kratšiu prestávku.


Keď sa už schyľovalo k večeru, rozdelili sme sa do menších skupiniek a až do tzv. „Modlitby príhovoru“ sme spolu komunikovali prevažne v týchto malých tlupách. Nasledovala večera a po nej Modelový večer so Stashou, ktorá k nám zavítala zo susedného Poľska.

Počas celého dňa nám bolo všetkým spolu určite skvelo, ale aj napriek tomu sme sa museli znovu rozlúčiť a „doma“ vo vyhriatych spacákoch čakať na ďalšie ráno.

Ráno znovu prišlo, hoci o hodinku skôr, a my sme spolu s ním zavítali na nedeľnú svätú omšu, po ktorej nasledovalo chválenie nášho Pána, zhrnutie všetkého, čo sme sa naučili a rozlúčenie, pred ktorým sme si ešte poslednýkrát všetci spolu vychutnali chutný obed, ktorý podľa našich informácií pripravil náš celovíkendový kamarát z Prešova – vysmiaty Lukáš. Keď sme už budovu Centra opúšťali takmer so slzami v očiach, sestričky nám dali ešte svoje požehnanie na cestu.

Netrúfnem si povedať, ktorý z týchto dní venovaných príprave na Alfa kurz bol najlepším, ale myslím, že by som mohla s čistým svedomím za nás všetkých povedať, že určite najsilnejším a najintenzívnejším stretnutím sa s Duchom Svätým bola sobota – 24. 03. Tento deň bol pre mňa dňom, kedy som sa znovu narodila, odkedy chcem svoj nový život žiť s ešte väčšou láskou k ostatným a a pre ostatných, a tým slúžiť Bohu, nášmu nebeskému Ockovi, ktorý je Nekonečne Dobrý.

Myslím si, že napriek tomu, že sme nestihli niekoľko spojov a „prešli sme sa“ ovešaní cestovnými taškami zopár kilometrov, to bol úžasne vydarený víkend.

Pán Boh zaplať za takýto požehnaný čas a a rozpáľ v nás všetkých Oheň svojej nekonečnej Dobroty a Lásky, pretože Ty si Alfa a Omega, Ty si Prvý a Posledný, lebo Ty si Cesta, si Pravda a Život a lebo my sme Tvoje dietky, ktoré nadovšetko miluješ.

Na záver ešte Teba, Bože, prosíme o zoslanie Ducha Svätého na nás a na tých, ktorí nám budú pri pripravovaní a realizovaní najbližšieho, už na dvere klopajúceho, Alfa kurzu pomáhať. Požehnaj nám, Pane, tento nový čas a spôsob na stretnutie s Tebou.

Chceme Ti poďakovať za tento víkend a prosíme ťa o to, aby sa takéto „akcie“ v našej farnosti už iba rozmnožovali či opakovali.

 

{phocagallery view=category|categoryid=14|limitstart=0|limitcount=0}

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required