OZNAMY na týždeň 4. 11. 2013– 10. 11. 2013

TRIDSIATY PRVÝ TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

OZNAMY na týždeň 4. 11. 2013– 10. 11. 2013

 

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 4.11.

Sv. Karola Borromea, biskupa Spomienka

17.30

+ Jozef Gajdoš

 

Utorok

5.11.

Féria

16.30

+Michal +Štefan +Alžbeta Strajňákoví

17.30 detská

Za zdr. a B. pož. Jána a Tomáša

Streda

6.11.

Féria

17.30 detská

+Ján +Veronika Koščoví

 

Štvrtok

7.11.

Féria

17.30

+Agnesa Vatahová

 

Piatok

8.11.

Féria

17.30

+ Jozef Gajdoš – 1. výr. úm.

16.30

Za zdr. a B. pož. Vladimíra a Anny s rod.

Sobota

9.11.

VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY

8.00

Za zdr. a B. pož. Petra a Kataríny s rod.

15.00

Sobáš Bajkó-Mesarošová

Nedeľa

10.11.

TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7.30

Za farnost

9.00

+Michal +Mária +Michal

10.30

Zdr. a B. pož. Jána a Pavlíny Boňkových – 45 r.sp.ž.

OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Jozef BAJKÓ – syn rodičov Jána a Anny r. Valichnáčovej, nar. v Bratislave, bývajúci v Humennom a

Aneta MESAROŠOVÁ – dcéra Jána a Milady rod. Szucsová, nar. v Humennom bývajúca v Kamienke, ohlasujú sa tretí krát.

OZNAMY:

  • Dnes popoludní bude stretnutie ružencového bratstva o 14.00hod.
  • Celý týždeň, až do piatku môžeme získavať odpustky pre duše v očistci. Počas celého týždňa po každej večernej sv. omši vás pozývam do sprievodu na cintorín, aby sme takto spoločne získavali odpustky.
  • Kamienka: v nedeľu po sv. omši prosím všetkých, ktorí ochotne slúžite nášmu spoločenstvu ako lektorí, ale aj tých, ktorí ste ochotní sa k tejto službe pripojiť, aby ste zostali po sv. omši na krátke stretnutie lektorov. Účasť potrebná.
  • V sobotu pokračujeme ďalším stretnutím birmovancov v školskej jedálni. Počas stretnutie bude vo farskom  kostole adorácia.
  • V rámci Týždňa Cirkvi pre mladých sa aj tento rok uskutoční gospelový chválový koncert s názvom Godzone v Košiciach. Koncert bude v utorok 12.11. o 18.00 v CASSOSPORT hale. Z Kamenice pôjde autobus o 15.30. Cena za dopravu bude cca 7,-€. Vstup na koncert je zdarma. Je možne sa ešte nahlásiť do stredy v sakristii a pri nahlásení zaplatiť poplatok za dopravu.
  • Zbierka na kostolné potreby bola minulú nedeľu v Kamenici 620,10-€; v Kamienke       €; Na kostol obetovali z pohrebu Márie Babincovej 50,-€. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.

Upratovanie kostola v sobotu 2.11.2013 o 9.00 má ulica Záhradná.

Anna Sojčáková

Božena Timuľaková

Anna Krajníková

Mária Daňová

Mária Beňková

Martina Žalobinová

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required