OZNAMY na týždeň 11. 11. 2013– 17. 11. 2013

TRIDSIATY DRUHY TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

OZNAMY na týždeň 11. 11. 2013– 17. 11. 2013

 

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 11.11.

Sv. Martina z Tours, biskupa Spomienka

 

 

Utorok

12.11.

Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka Spomienka

7.00

+Jozef Vozňák – pohrebná

 

Streda

13.11.

Féria

17.30 detská

+Pavlína +Andrej Čabákoví

 

Štvrtok

14.11.

Féria

17.30

+Jozef Kovaľ

16.30 detská

+Pavol +Mária +Juraj +Mária

Piatok

15.11.

Féria

17.30

+Jozef Knap – pohrebná

16.30

+Ondrej Sus – 1. výr. úm.

Sobota

16.11.

Féria

8.00

Za zdr. a B. pož. Anny a Jána Hrubovčáko­vých – 50 r.sp.ž.

 

Nedeľa

17.11.

TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7.30

Za farnosť

9.00

Za zdr. a B. pož. Štefana – 70 r.ž.

10.30

Za zdr. a B. pož. Jozefa a Marianny Sojčákových s rod. – 20 r. sp. ž.

OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ing. Matej DRABIK – syn rodičov Štefana a Viktórie r. Vargovej, nar. v Prešove tam tiež bývajúci a

Mgr. Lucia PALAČKOVÁ – dcéra Petra a Valérie rod. Taškovičovej, nar. v Kráľovskom Chlmci bývajúca v Kamenici, ohlasujú sa prvý a druhý krát.

OZNAMY:

  • Dnes popoludní pobožnosť tu v kostole nebude, ale modlitba sv. ruženca bude o 12.00 na cintoríne.
  • Kamienka: prosím aby teraz po sv. omši zostali v kostole lektori, ale aj tí, ktorí by ste sa chceli pripojiť k tejto službe.
  • Kamenica: vo štvrtok po sv. omši prosím všetkých lektorov, aby zostali po sv. omši. Účasť veľmi dôležitá. Tiež ak niekto v sebe pociťuje túžbu alebo ochotu poslúžiť ako lektor, nech zostane vo štvrtok po večernej sv. omši.
  • Deti, ktoré sa chcú zapojiť na Vianoce do Dobrej noviny a aj do Jasličkovej pobožnosti nech prídu v stredu na faru o 16.30.
  • Dekanátne večeradlo bude 20.12. v utorok v kostole Pia X. v Stakčíne o 8.00 hod. po ňom o 9.00 bude rekolekčná sv. omša.
  • V sobotu pokračujeme ďalším stretnutím birmovancov v školskej jedálni. Počas stretnutie bude vo farskom  kostole adorácia.
  • Na gospelový koncert s názvom Godzone v Košiciach budeme odchádzať o 15.30 v utorok od kostola. Autobus nebude zachádzať do Kamienky, preto prosím mladých z Kamienky aby prišli do Kamenice ku kostolu, alebo na zástavku pri odbočke na Kamienku. Keď sa budeme vracať z Košíc, autobus zájde aj do Kamienky. Koncert bude v utorok 12.11. o 18.00 v CASSOSPORT hale.
  • Na kostol obetovali z pohrebu Milana Mesaroša 70,-€; z krstu Daniela Daňa 50,-€ Všetkým darcom Pán Boh zaplať.
  • Vzadu je nové číslo farského spravodaja Palmy a nové Katolícke noviny.
  • Upratovanie kostola v sobotu 16.11.2013 o 9.00 má ulica Záhradná.

Anna Rošková

Mária Štofíková

Magdaléna Fedičová

Jana Kličová

Gabriela Mesarošová

Daniela Vatahová

Agáta Strajňáková

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required