Oznamy na týždeň 23.7. – 29.7. 2012

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

0918 697 347,  www.farnostknc.eu

ŠESTNÁSTY TÝŽDEŇ CEZ ROK

Oznamy na týždeň 23.7. – 29.7. 2012

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

23.7.

Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy Sviatok

18.00

Za zdr. a Božie pož. Štefana a Kataríny Fridlových – 20r.manž.

 

Utorok

24.7.

Féria

7.00

+Magdaléna +Štefan +Mária

 

Streda

25.7.

Sv. Jakuba, apoštola

Sviatok

 

 

Štvrtok

26.7.

Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie Spomienka

18.00

Za zdr. a Božie pož. Františka Lojana – 60 r.ž.

 

Piatok

27.7.

Sv. Gorazda a spoločníkov Spomienka

18.00

Za zdr. a Božie pož. Jozefa s rod.

17.00

Za zdr. a Božie pož. Pre Janku a Táňu

Sobota

28.7.

Féria

8.00

+ Ján Kassai

 

15.00

sobášna

Mičák – Poláková

Nedeľa

29.7.

SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8.00

Za zdr. a B. pož. Márie Polákovej – 90 r.ž.

9.15

Za zdr. a Božie pož. pre Slávku, Petru a Matúša

10.30

Za zdr. a Božie pož. Jána a Magdalény – 50 r.ž.

 

OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ondrej Jurašek – syn rodičov neb. Vladimíra a Anny rod. Vrábľovej, nar. v Humennom, bývajúci v Kamienke a

Ivana Urbanová – dcéra Jozefa a Viery rod. Naščákovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamenici nad Cirochou, ohlasujú sa prvý krát.

 

Ing. Martin Klamár – syn rodičov Igora a Eleny rod. Pacerovej, nar. v Bratislave, bývajúci v Bratislave a

Mgr. Katarína Blahová – dcéra Michala a Margity rod. Kertesovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamenici nad Cirochou, ohlasujú sa prvý krát.

 

Marián Poljak – syn rodičov Antóna a Jozefíny rod. Kupkovej, nar. v Piešťanoch, bývajúci v Kamenici nad Cirochou a

Ing. Gabriela Čabáková – dcéra Andreja a Pavlíny rod. Harvanovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamenici nad Cirochou, ohlasujú sa druhý krát.

 

Ján Mičák – syn rodičov Jozefa a Anny rod. Kondášovej, nar. v Humennom, bývajúci v Chlmci a

Zuzana Poláková – dcéra Mateja a Heleny rod. Baberčíkovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamenici nad Cirochou, ohlasujú sa tretí krát.

 

OZNAMY:

 

  • Na fare sú ešte nálezy po skončení tábora, svetre, čiapka, dáždnik…
  • Dňa 19. Augusta sa koná tradičná Púť mužov v Gaboltove. Ide o požehnaný  čas v priateľskej atmosfére viac ako 1000 mužov. Tento rok bude prednášajúcim Colin Symes – známy evanjelizátor zo Škótska, ktorý je ženatý a má 3 deti. Už veľa rokov sa venuje misijnej práci a je vedúcim veľkého spoločenstva v Edinburgu. Je jedným z najhorlivejších ohlasovateľov Božieho slova. Odchod autobusu bude ráno okolo 6.30hod. Čas bude ešte upresnený. Pri nahlásení je potrebné uhradiť 8,-€ za dopravu.
  • V sakristii sú ešte DVD z birmovky na voľný predaj. Cena 12,-€
  • Tento týždeň bude zbierka v obci na kostol.  Vopred Pán Boh zaplať.
  • Upratovanie kostola v sobotu 28.7.2012 o 8.45 má ulica Kpt. Nálepku.

Monika Veľká

Helena Surmová

Mária Štofčíková

Emilia Krupová

Daniela Blahová

Anna Palčinska

Mária Maxová

Mariana Dubasová

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required