OZNAMY na týždeň 30. 9. 2013– 6. 10. 2013

DVADSIATY ŠIESTY TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

OZNAMY na týždeň 30. 9. 2013– 6. 10. 2013

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 30.9.

Sv. Hieronyma, kňaza

Spomienka

 

 

Utorok

1.10.

Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi Spomienka

7.00

+Vojtech Demeter – pohrebná

18.00 detská

Za zdr. a B. pož. Melánie

Streda

2.10.

Sv. anjelov strážcov

Spomienka

18.00 detská

Za zdr. a B. pož. rod. Kocikovej

 

Štvrtok

3.10.

Féria

18.00

Za zdr. a B. pož. rod. Sopkovej

 

Piatok

4.10.

Sv. Františka Assiského Spomienka

18.00

+Mária +Juraj

17.00

Za zdr. a B. pož. Martiny s rod.

Sobota

5.10.

Féria

8.00

+Štefan Mažerik

 

15.00

Sobáš Fedorko-Harviliková

Nedeľa

6.10.

DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7.30

Za zdr. a B. pož. Milana Vatahu – 65 r.ž.

9.00

+Zuzana +Andrej +Emil

10.30

Za farnosť

OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Jaroslav Fedorko – syn rodičov Jaroslava a Márie r. Vajdovej, nar. v Snine tamtiež bývajúci a

Martina Harviliková – dcéra Jozefa a Anny rod. Vožňákovej, nar. v Humennom bývajúca v Kamenici nad Cirochou, ohlasujú sa tretí krát.

Stanislav Sivčo – syn rodičov Stanislava a Márie r. Novobilskej, bývajúci v Kamenici a

Lenka Kohútová – dcéra Štefana a Viery rod. Dunajovej, bývajúca v Snine, ohlasujú sa tretí krát.

OZNAMY:

  • Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme:         v utorok v Kamienke 16.30 – 18.00;

v stredu v Kamenici 16.00 – 18.00

v štvrtok v Kamenici 16.00 – 18.00

V piatok dopoludnia pôjdem k chorým ako zvyčajne.

 

  • V utorok vstupujeme do nového mesiaca, zasväteného sv. ružencu, ružencovej Panne Márii. V mesiaci októbri v úvode každej sv. omše vo farskom kostole sa budeme modliť ruženec. Úplne odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve, alebo v nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov; 2. K modlitbe treba pridať nábožne rozjímanie o tajomstvách; 3. Pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstva podľa zaužívaného zvyku.

Tak ako pred rokom, tak aj tento rok sa môže modliť každý deň iný stav, iná skupina. V utorok ruženčiari, v stredu deti, vo štvrtok muži, v piatok mládež, v sobotu matky, v nedeľu pred sv. omšou znova ruženčiari.

 

  • V sobotu začína v našej farnosti Kurz Alfa. Ja tu kurz určený pre mladých ľudí. Je súčasťou prípravy na sviatosť birmovania, ale pozývam aj ďalších mladých, tých ktorí sú už po birmovke, alebo aj tých ktorí sviatosť birmovania ešte neprijali. Prvé stretnutie Alfy bude v sobotu o 17.00 v školskej jedálni. Počas celého priebehu týchto stretnutí bude každú sobotu v tom istom čase vystavená Sviatosť oltárna v kostole.

 

  • Budúci víkend je v Obišovciach odpustová slávnosť pri príležitosti Ružencovej Panny Márie. Môžeme putovať na toto putne miesto spoločne. Odchod autobusu bude o 13.00. V Obišovciach budeme účastní Celodiecézneho večeradla a následného programu tak ako je na plagáte. Po skončení sv. omše, ktorá začne o 21.00 budeme odchádzať domov. Je potrebne nahlásiť sa v sakristii.

 

  • Dnes je zbierka na rádio Lumen. Pán Boh zaplať. V Kamienke je dnes zbierka na kostol.

 

  • Upratovanie kostola v sobotu 5.10.2013 o 8.45 má ulica Gaštanová.

Jolana Borovská

Emilia Kamenická

Mária Stašková

Monika Kislanová

Jana Naščáková

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required