Začíname nový liturgický rok

Začíname nový liturgický rok


Advent je budúcnosť, očakávanie toho, čo má prísť. Očakávanie druhého príchodu Pána Ježiša na konci vekov. Advent nie je minulosť. Nie je to len pamiatka očakávania na príchod Boha-človeka.

Cirkev nám ho pripomína každý rok a chce nás pripraviť na tento veľký sviatok Božieho narodenia, na stretnutie s ním v posledný deň nášho pobytu na tejto zemi. Príprava na Božie narodenie je zároveň aj prípravou na večnosť.  V 1. adventnú nedeľu nám otcovia biskupi posielajú pastiersky list zameraný na rodinu.

V 1. adventnú nedeľu v našej farnosti otec Peter požehnal adventné vence, ktoré sme si priniesli do chrámu, a pri ktorých sa môžeme schádzať v rodinnom kruhu pri spoločnej modlitbe.

Foto tu.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required