Sobota (večer)

SOBOTA (večer)


Amennech sa stane.  Vyznanie Panny Márie, tak jednoduché a zároveň záväzné. Vyznanie plné radostí a bolestí, ktoré JU vyzdvihlo do neba a vďaka nemu JU môžeme volať našou Matkou.

“ Velebí duša moja Pána …“

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required