Oznamy 20.04.2014

Rímsko-katolícka farnosť

sv. Štefana prvomučeníka

+421 918 697 347+421 918 697 347 , www.farnostknc.eu

Farské oznamy 20.04.2014

VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

VEĽKONOČNÝ PONDELOK

7.30

Za zdr. a Božie pož. Magdy a Stanislava – 40 sp.ž.

9.00

Za zdr. a Božie požehnanie Anny

21.4.

10.30

Za zdr. a Božie požehnanie Jána Kocika – 60 r.ž.

Utorok

VEĽKONOČNÝ UTOROK

17.00

+ Paul Edwards Komarc

18.00

Detská

22.4.

Streda

VEĽKONOČNÁ STREDA

18.00

Detská

Za farnosť

23.4.

Štvrtok

VEĽKONOČNÝ  ŠTVRTOK

18.00

+Juraj Macák – 4. výr. úm.

24.4.

Piatok

VEĽKONOČNÝ PIATOK

18.00 Mládežnícka

+Mária +Juraj

17.00

Za zdravie. a Božie pož. Anny s rod.

25.4.

Sobota

VEĽKONOČNÁ SOBOTA

8.00

Za zdravie a Božie požehnanie Štefana Krupu

26.4.

Nedeľa

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

7.30

Za zdr. a B. pož. Anny –70 r.ž.

9.00

+Anna +Anna +Gustav

27.4.

10.30

Za zdr. a Božie požehnanie Jána Lojana – 80 r.ž.

OSTATNÉ OZNAMY A INFORMÁCIE

X Spoločné

–  Dnešnou nedeľou začína Veľkonočné obdobie, ktoré bude trvať 50 dní až do sviatku Zoslania Ducha Svätého. Počas nasledujúcich ôsmych dní máme Veľkonočnú oktávu, keď každý z týchto dni je akoby dnešnou nedeľou Vzkriesenia.

–  Zajtra je veľkonočný pondelok. Sv. omše budú ako v nedeľu.

–  Budúca nedeľa je nedeľou Božieho milosrdenstva.  V Ríme budú svätorečení pápeži Ján XXIII. a Ján Pavol II. TV prenos zo svätorečenia budú prinášať aj naše televízie STV, TA3 a Katolícka televízia LUX.

–  Dnes sme v sekvencii spievali slová „súboj divný viedli spolu, život i smrť ukrutná…“. Život i smrť, dobro i zlo. To sú vždy protiklady medzi Bohom a zlým. Podobne sa zvádza boj medzi dobro a zlo keď ide o rodinu, manželstvo, posvätnosť života. Po národnom pochode za život sa dalo dohromady 80 organizácii, ktoré sa na Slovensku venujú rodinám a založili tzv. Alianciu za rodinu. Táto aliancia za rodinu dňa 27.4., práve v deň keď v Ríme bude svätorečený pp. Ján Pavol II. (advokat rodiny) spúšťa petíciu, za vyhlásenie referenda, v ktorom by sme sa mohli vyjadriť k štyrom otázkam, ktoré požadujú: 1. aby bola zachovaná definícia manželstva ako vzťahu medzi jedným mužom a ženou; 2. aby páry rovnakého pohlavia nemohli adoptovať deti; 3. aby žiadne iné spolužitie nebolo dávané na roveň manželstvu; 4. aby rodičia mohli odmietnuť školskú sexuálnu výchovu svojich detí, ak nesúhlasia s jej obsahom. V súvislosti s tým, čo sme prežili aj počas uplynulých troch dni, znova sme konfrontovaní rozhodnúť sa, na ktorú stranu sa chceme postaviť.

–  V sobotu 26.4.2014 sa v Prešove bude konať Arcidiecézne stretnutie mladých s pánom arcibiskupom. Pozývam na toto stretnutie mládež a birmovancov. Účastnícky poplatok je 8,-€ za účastnícky balíček a dopravu. Je potrebné nahlásiť sa v sakristii najneskôr do stredy 23.4.2014. Pozývame všetkých mladých.

–  Na budúcu nedeľu bude zbierka na náš kostol. Darcom vopred zaplať!

X Kamenica

Pobožnosť k Duchu Svätému bude vo Veľkonočný pondelok ráno o 6.45.
Na kostol obetovali Ružencové bratstvo 600,-€; Bohu známi na paškál 30,-€; Bohu známy darca 400,-€; z pohrebu +Milana Šepeľu obetovali na kostol 50,-€; Darcom Pán Boh zaplať!
Upratovanie kostola v sobotu 26.4.2014 o 8.45 hod. má Ulica Lesná.

Kvetoslava Onderišinová

Magdaléna Jacková

Renáta Balogová

Katarína Petríková

Andrea Vasková

–  Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Eryk Sadowski, syn Jozefa a Márie r. Mielczarekovej a Jana Knapová dcéra Jozefa a Jany r. Kovaříkovej, ohlasujú sa druhý krát.

Jozef Engel, syn Jána a Márie r. Krajníkovej a Mgr. Zuzana Zarembová dcéra Daniela a Anny r. Gajdošovej ohlasujú sa prvý krát.

X Kamienka

Tento týždeň začneme rozoberať organ a pustíme sa do podlahy na chóre. Preto počas nasledujúcich dvoch týždňov chór budeme musieť uzavrieť. Bude nám v kostole trocha tesnejšie ale prosím o pochopenie a dúfam že to zvládneme.

V utorok po detskej sv. omši bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required