OZNAMY na týždeň 18. 11. 2013– 24. 11. 2013

TRIDSIATY TRETÍ TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

OZNAMY na týždeň 18. 11. 2013– 24. 11. 2013

 

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 18.11.

Féria

 

 

Utorok

19.11.

Féria

7.00

+Andrej – 20. výr. úm.

 

Streda

20.11.

Tretie výročie konsekrácie kostola v Kamienke

16.30

+Pavlína +Čabáková

17.30

Za zdr. a B. pož. Jozefa Mesaroša – 30. r.ž.

Štvrtok

21.11.

Obetovanie Panny Márie Spomienka

17.30

+Štefan Šepeľa

 

Piatok

22.11.

Piate výročie konsekrácie farského kostola v Kamenici.

17.30

Za zdr. a B. pož. Andreja Strajňáka – 60 r.ž.

16.30

+Michal

Sobota

23.11.

Féria

8.00

Za zdr. a B. pož. Márie a Michala – 45 r.sp.ž.

 

15.00

Sobáš Drabik-Polačková

Nedeľa

24.11.

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA

7.30

Za farnosť

9.00

Za zdr. a B. pož. Pavlíny

10.30

Za zdr. a B. pož. Igora a Márie Šulovských – 20 r.sp.ž.

OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ing. Matej DRABIK – syn rodičov Štefana a Viktórie r. Vargovej, nar. v Prešove tam tiež bývajúci a

Mgr. Lucia PALAČKOVÁ – dcéra Petra a Valérie rod. Taškovičovej, nar. v Kráľovskom Chlmci bývajúca v Kamenici, ohlasujú sa tretí krát.

OZNAMY:

  • Dnes popoludní bude pobožnosť k Duchu Svätému o 14.00 hod.
  • Veriaci z farnosti Trhovište, kde stavajú pastoračnú a farskú budovu doniesli na predaj vianočné oplátky. Cena je 1,-€ Kúpou oplátok im pomôžeme v ich projekte.
  • Blíži sa sviatok sv. Ondreja apoštola. V Košiciach sa bude konať Ondrejovské trojdnie, keď veriaci jednotlivých dekanátov môžu putovať k jeho relikvii v Dóme sv. Alžbety. Náš dekanát pôjde do Košíc v piatok 29.11.2013 popoludní. Z dekanátu pôjde spoločná doprava na ktorú je potrebné nahlásiť sa v sakristii.
  • 25.11.2013 sa vo farskom kostole v Snine uskutoční prednáška na tému „Rodová rovnosť“. Prednášajúcim bude vdp. Marek Iskra, riaditeľ centra pre rodinu Banskobystrickej diecézy. Ide v súčasnej dobe o veľmi aktuálnu tému, kde veľakrát netušíme, čo sa pod týmito slovami myslí a pripravuje na nás, na rodinu na Slovensku.
  • Deti, ktoré sa chcú zapojiť na Vianoce do Dobrej noviny a aj do Jasličkovej pobožnosti nech prídu v stredu na faru o 16.30.
  • Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na náš kostol. Pán Boh zaplať!
  • Kamenica: Na kostol obetovala Bohu známa rodina 300,-€; Kamienka: na kostol obetovala Bohu známa rodina 100,-€ Všetkým darcom Pán Boh zaplať.
  • Vzadu je nové číslo farského spravodaja Palmy a nové Katolícke noviny.
  • Upratovanie kostola v sobotu 23.11.2013 o 9.00 má ulica Štúrova.

Mária Remešníková

Gabriela Zeleňáková

Štefan Belančín

Mária Pavlisková

Lucia Paločková

Monika Kussionová

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required